INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO KOREGAVIMAS

2024-07-11

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (0 448) 73166, el. paštas savivaldybe@plunge.lt, puslapis internete www.plunge.lt.

Plano rengėjas: bus parenkamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo pagrindas: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. DE-366 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koregavimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.plunge.lt, bei teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo terminai: 2024–2025 metai.

Planuojamos teritorijos adresas – Plungės rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslas: koreguoti ir patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas pagal 2024 m. kovo 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-74 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintus Plungės rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo sprendinius ir atlikti su jais susijusius patikslinimus.

Planavimo uždaviniai:

  1. Atsižvelgiant į galiojančio Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius, įvertinti numatomas urbanistines plėtros teritorijas ir numatyti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas bei šiai plėtrai reikalingas inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.
  2. Patikslinti aglomeracijų ribas.
  3. Patikslinti teritorijas, kuriose taikomas individualus geriamojo vandens išdavimas ir (ar) individualus nuotekų tvarkymas.
  4. Patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros kryptis, nurodant plėtros įgyvendinimo etapus ir prioritetus.
  5. Nustatyti inventorizuotiems geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynams, vandens tiekimo bokštams, vandenvietėms, siurblinėms, nuotekų valykloms, vandens rezervuarams apsaugos zonas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: nerengiama.

Išsamesnė informacija teikiama: Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 12, tel. Nr. (0 448) 20 617; el. p. laura.baumile@plunge.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūrų laiką ir eigą informacija bus teikiama papildomai.

Pridedama:

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.