Informacinis pranešimas „Dėl pritarimo Plungės rajono teritorijos bendrojo plano keitimo pritarimo II alternatyvai”

2023-01-02

Informuojama, kad Plungės rajono savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-258 ,,Dėl pritarimo Plungės rajono teritorijos bendrojo plano keitimo pritarimo II alternatyvai‘‘ pritarė Plungės rajono teritorijos bendrojo plano keitimo II-jai alternatyvai

Planavimo pagrindas: Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-264 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 05 d. įsakymu Nr. DE-5 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta planavimo darbų programa.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Plungės rajono savivaldybės teritorija, apie 110549 ha.

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 166, el. paštas savivaldybe@plunge.lt, puslapis internete www.plunge.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. (8 5 2728334), el. paštas adm@atamis.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas a.kaziene@atamis.lt.

Supažindinimo tvarka. Su Bendrojo plano II alternatyva, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir procedūrų dokumentais galima susipažinti Plungės rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.plunge.lt→Veiklos sritys→Teritorijų planavimo viešumas  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-RJ-68-22-16). Informacija teikia Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Baumilė, tel. (8 448) 20617, el. paštas laura.baumile@plunge.lt.

Motyvai, kuriais vadovaujantis pasirinkta II-oji alternatyva:

Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvose  (I, II), paremtose tvarios veiklos bei plėtros principais, numatomi sprendiniai didžiąja dalimi reikšmingai teigiamai įtakos arba neturės reikšmingų neigiamų pasekmių rajono teritorijos kraštovaizdžio struktūrai, užtikrins biologinės įvairovės ir kitų gamtinio kraštovaizdžio vertybių išsaugojimą bei turės teigiamos įtakos visuomenės sveikatingumui ir materialiajam turtui. Didžiausią teigiamą poveikį aplinkos kokybei turės gamtinio karkaso teritorijų, kurortinės teritorijos bei inžinerinės infrastruktūros vystymo sprendiniai.

Nustatyta, kad II-oji  alternatyva, numatanti  racionalesnius rajono teritorijos planinės erdvinės struktūros vystymo sprendinius bei urbanistinių procesų optimizavimą turi geresnes integralumo, funkcinės struktūros efektyvumo, kraštovaizdžio apsaugos, investicijų pasiūlos, plėtros reguliavimo (valdymo) nenutrūkstamas galimybes bei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo požiūriu yra pranašesnė už I–ją alternatyvą.

 

Plano rengėjo inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.