INFORMACIJA VERSLININKAMS. PASKELBTI NAUJI ES PARAMOS KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠ KAS

2013-04-15

 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kovo 27 d. paskelbė tris kvietimus teikti paraiškas pagal verslo srities priemones „Invest LT-2“, „Naujos galimybės“ ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros (MTTP) srities priemonę „Intelektas LT+“.

Priemonės „Invest LT-2“ lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijų pritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Tinkamos finansuoti išlaidos – pastatų statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, į rangos į sigijimas ir kt. Tinkami pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus, – iki 2013 m. birželio 27 d. gali pateikti paraiškas ir pretenduoti į maksimalų – 10 mln. Lt finansavimą.

Pagal priemonę „Naujos galimybės“ bus finansuojamas į monių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Didžiausias šios priemonės finansavimas vienam projektui – 150 tūkst. Lt, o paraiškų laukiama iki 2013 m. gegužės 27 d.

MTTP priemonė „Intelektas LT+“ skirta finansuoti į monių pradines investicijas, kuriomis kuriama ar plečiama į monių MTTP infrastruktūra. Priemonės lėšomis finansuojama MTTP veikloms būtinų patalpų statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, tokioms veikloms reikalingos į rangos, prietaisų, į renginių bei baldų į sigijimas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos finansavimu gali pasinaudoti į monės, projektai į gyvendinami be partnerių. Paraiškos priimamos iki 2013 m. gegužės 27 d., maksimali ES paramos suma vienam projektui – 20 mln. Lt.

Atkreipiame dėmesį , kad paraiškos turi būti atsiųstos naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos į LVPA priimamąjį , Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti į teiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24:00 val.

Priemonės „Invest LT-2“ informaciją ir dokumentus galite rasti čia.

Priemonės „Naujos galimybės“ informaciją ir dokumentus galite rasti čia.

Priemonės „Intelektas LT+“ dokumentus ir informaciją galite rasti čia.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 268 7411, el. p. komunikacija@lvpa.lt. Į individualias konsultacijas galite registruotis čia.  

 

Smulkesnę informaciją teikia komunikacijos skyrius:
komunikacija@lvpa.lt
(85) 268 7411

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.