Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo

2023-09-26
  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-09-22;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „BOVO GAS“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: biodujų ir biometano gamyba Vyturio g. 6., Kaušėnų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.;
  4. PŪV vieta: Vyturio g. 6., Kaušėnų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje https://aaa.lrv.lt/, nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Telšių apskritis (4) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid=2102220487);
  1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +370 682 92653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

 

Aplinkos apsaugos agentūros inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.