Informacija dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo

2023-03-10

Plungės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-41 „Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuoja, jog šiais metais paraiškos kompensacijai gauti bus priimamos ir registruojamos nuo liepos 3 d. iki rugsėjo 29 d. imtinai.

Prašymus kompensacijai gauti galės teikti vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų savininkai, savo gyvenamąją vietą deklaravę Plungės rajono savivaldybėje, ir Plungės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (toliau – Pareiškėjai), kurie yra atlikę Įrenginių statybos darbus Plungės rajone ir visiškai užbaigę juos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Tinkamomis kompensuoti paraiškos galės būti pripažintos tų Pareiškėjų, kurie įrenginius įsirengė ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 dieną.

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

  1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopija;
  2. Pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaracija ir pažyma apie būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių;
  3. Pareiškėjo vardu išrašyti medžiagų, Įrenginių įsigijimo, statybos darbų atlikimo ir kitas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.);
  4. Įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (Įrenginio sertifikatas). Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių;
  5. Įrenginio tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašyto Įrenginio paleidimo–derinimo darbų akto kopija;
  6. UAB „Plungės vandenys“ išduota pažyma Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ir planuojamų nutiesti per artimiausius 5 (metus).

Kompensuojama (apmokama) 50 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų). Dvibučių ir daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo valdytojams – ne daugiau kaip 800 Eur (aštuoni šimtai eurų) vienam butui.

Pridedama. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-41 „Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Vietos ūkio skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.