Informacija apie teritorijų planavimo dokumento rengimą

2013-07-08

     Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti 0,9700 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6830/0003:0119), esančio Kantaučių k., Plungės r. sav., detalusis planas.

     Planavimo pagrindas – Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T1-76 „Dėl Vilmai Krūminienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, sklypo detaliojo plano rengimo bei nuostolių už paimamą žemę atlyginimo“.

     Planavimo tikslai ir uždaviniai. Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį , naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties sklypai į bendro naudojimo teritorijas, nustatyti sklypo naudojimo pobūdį – kapinių, sklypo užstatymo reglamentus, numatyti privažiavimo kelius, mašinų stovėjimo aikšteles, servitutus, specialiąsias naudojimo sąlygas bei apribojimus.

     Planavimo terminai: 2013 m. II ketvirtis – 2013 m. IV ketvirtis. Teritorijų planavimo dokumento projekto grafinės ir tekstinės dalys: Detalusis planas rengiamas 4 egz. skaitmenine ir analogine forma.

     Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, detaliojo plano rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.

     Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti  nuo 2013-08-19 iki 2013-09-13 pas planavimo organizatorių arba plano rengėją. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-09-02 iki 2013-09-13 Žlibinų seniūnijos patalpose, Žlibinų k.

     Viešas projekto susirinkimas vyks 2013-09-16 11.00 val. Plungės rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto g. 12, Plungė.

     Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui. Pasiūlymai priimami iki viešo sprendinių svarstymo, taip pat susirinkimo metu. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimų motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

     Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Plungė. Tel. (8 448) 73 166 begin_of_the_skype_highlighting , faks. (8 448) 71 608. el. p. savivaldybe@plunge.lt

     Detaliųjų planų rengėjas: UAB ,,Dujų sfera“, Draugystės g. 19, Kaunas, tel. (8 37) 759 028, faks. (8 37) 452 532, el. paštas dujusfera@dujusfera.lt.

Planavimo organizatorius

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.