INFORMACIJA APIE PRADEDAMÄ„ RENGTI DETALŠ²JĮ PLANÄ„

2012-05-22
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
Pranešame, kad pradedamas rengti Alsėdžių miestelio centrinės dalies sutvarkymo detalusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas –  Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T1-120 „Dėl leidimo rengti detaliuosius planus“).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Plungė, tel. (8 448) 73 134, faks. (8 448) 71 608, savivaldybe@plunge.lt
PLANO RENGĖJAS – UAB Projektavimo ir restauravimo institutas, Universiteto g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 261 8411, faks. (8 5) 261 8411, www.pri.lt.
INFORMACIJĄ TEIKIA Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresn. specialistas Virginijus Kazragis, tel. (8 448) 73 127, virginijus.kazragis@plunge.lt,  ir UAB Projektavimo ir restauravimo instituto projekto vadovė Giedrė Miknevičienė, tel. (8 5) 261 8411, faks. (8 5) 261 8411, giedrem@pri.lt.
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. Parengti Alsėdžių miestelio centrinės dalies detalųjį planą, į gyvendinant Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. Įgyvendinant projektą, nustatyti Alsėdžių miesto centrinės dalies plėtros tendencijas, problemines situacijas, suformuoti vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausias kryptis ir tvarkymo prioritetus, numatyti Alsėdžių miestelio centrinės dalies tvarkymo ir naudojimo režimus, numatyti centrinės dalies erdvinę ir planinę struktūrą, nustatyti paveldosauginius, urbanistinius ir architektūrinius reikalavimus, užstatymo, viešųjų ir privačių erdvių teritorijas, išdėstymo principus ir morfologiją. Numatyti užstatytų teritorijų aplinkos kokybę gerinančias priemones, išanalizuoti mažosios architektūros išdėstymo galimybes, nustatyti susisiekimo sistemos organizavimą, transporto srautus (į važiavimai, automobilių stovėjimo vietos ir kt.), išanalizuoti inžinerinės infrastruktūros tvarkymo galimybes.
Projekto rengimo terminas 2012-2013 m.
Detalusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti detaliojo plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu nurodytais adresais.
Plano rengėjo inf.
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.