Informacija apie planuojamą rengti detalųjį planą

2023-11-20

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Plungės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad bus rengiamas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – laisvos valstybinės žemės ir žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6874/0011:2, Nr. 6874/0011:134, Nr. 6874/0011:235, Nr. 6874/0011:239), esančių Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., Medelyno g., detaliojo plano – rengimas.

Detaliojo plano keitimo rengimo tikslai: teisės aktų nustatyta tvarka suformuoti žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje, neveikiančių kapinaičių priežiūrai; atlikti žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6874/0011:2, Nr. 6874/0011:134, Nr. 6874/0011:235, Nr. 6874/0011:239), esančių Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., Medelyno g., ribų ir plotų pakeitimus (juos sujungiant bei padalijant į sklypus), nustatyti naujai suformuotiems žemės sklypų naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą ir detalizuojant bendrojo plano sprendinius žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams (keičiant žemės sklypų naudojimo paskirtį); suformuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų Plungės rajono savivaldybės administracijai iki 2023 m. gruodžio 4 d. (įskaitytinai) galima teikti paštu savivaldybe@plunge.lt.

Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo sutartimi bus galima susipažinti Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIDEDAMA:

  1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. DE-706 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo iniciatyvai“, elektroninio dokumento nuorašas, 2 lapai.
  2. Plungės rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo rengimo pradžios ir tikslų“ projektas, 1 lapas.
  3. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.