Informacija apie planuojamą rengti detaliojo plano koregavimą

2023-12-08

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Plungės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad bus rengiamas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6874/0011:105, Nr. 6874/0011:103), esančių Plungės r. sav., Noriškių k., detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D-329 1 punktu – koregavimas.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: teisės aktų nustatyta tvarka padalinti kitos paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 6874/0011:345), esantį Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., Saulėgrąžų g. 5, į sklypus ir, detalizuojant bendrojo plano sprendinius, naujai suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų Plungės rajono savivaldybės administracijai iki 2023 m. gruodžio 22 d. (įskaitytinai) galima teikti paštu savivaldybe@plunge.lt.

Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo sutartimi bus galima susipažinti Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIDEDAMA:

  1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. DE-762 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“, elektroninio dokumento nuorašas, 2 lapai.
  2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo tikslų“ projektas, 1 lapas.
  3. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.