Informacija apie planuojamą rengti detaliojo plano koregavimą

2024-04-12

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Plungės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad bus rengiamas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6824/0004:291), esančio Plungės r. sav., Užlieknio k., detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-170 3 punktu – koregavimas.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: teisės aktų nustatyta tvarka padalinti kitos paskirties žemės sklypus (kadastrinis Nr. 6824/0004:624, kadastrinis Nr. 6824/0004:627), esančius Plungės rajono savivaldybėje, Užlieknio k., Sruojos g. 9, 10, į sklypus ir, detalizuojant bendrojo plano sprendinius, naujai suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams (keičiant žemės sklypų naudojimo paskirtį); suformuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų Plungės rajono savivaldybės administracijai iki 2024 m. balandžio 26 d. (įskaitytinai) galima teikti paštu savivaldybe@plunge.lt.

Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo sutartimi bus galima susipažinti Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIDEDAMA:

  1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. DE-231 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“, elektroninio dokumento nuorašas, 2 lapai.
  2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo tikslų“ projektas, 1 lapas.
  3. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.