Informacija apie patvirtintą Babrungo upės slėnio teritorijos tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių detalųjį planą

2015-01-16

       Plungės rajono savivaldybės administracija nuo 2013 m. lapkričio mėnesio iki 2015 m. vasario 15 dienos įgyvendina projektą „Babrungo upės slėnio teritorijos Plungėje, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, detaliojo plano parengimas“ pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.

       Projekto įgyvendinimo tikslas – užtikrinti Babrungo upės slėnio teritorijos tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių gamtinio ir rekreacinio potencialo išsaugojimą ir racionalų šių zonų panaudojimą.   Projekto uždavinys – parengti Babrungo upės slėnio teritorijos Plungėje, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, detalųjį planą.

         Detaliojo plano rengimo pagrindas – Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimas Nr.T1-175 „Dėl Babrungo upės slėnio teritorijos Plungėje, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, detaliojo plano rengimo“.

         Detaliojo plano organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 166, el. p.: savivaldybe@plunge.lt, www.plunge.lt.

         Detaliojo plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, A. Goštauto 8, LT-01108 Vilnius, PV – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. (8 5) 231 2453, el. paštas giedre@urbanistika.lt.

         Planuojamos teritorijos adresas: Plungės m., teritorija tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių.

         Planavimo tikslai: suformuoti žemės sklypus, nustatyti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdus ir pobūdžius, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

         Planavimo proceso etapai: rengimo etapas: esamos būklės analizės stadija, koncepcijos nustatymo stadija, sprendinių konkretizavimo stadija; baigiamasis etapas.

         Detaliojo plano sudėtis: aiškinamasis raštas, brėžiniai, procedūrų dokumentai.

         Detalusis planas patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-382 „Dėl Babrungo upės slėnio teritorijos tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių Plungės m. detaliojo plano patvirtinimo“.

       Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. TP1-2597, patvirtintas VTPSI prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialisto 2014 m.  gruodžio 29  d.

       Su patvirtintu detaliuoju planu galima susipažinti Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė).

       Teritorijų planavimo dokumentas viešinamas Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt.

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Piepalienė

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Tomas Jocys

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.