Informacija apie parengtą žemės sklypo, esančio Plungės r. sav., Platelių sen., Medsėdžių k., detalųjį planą

2024-06-25

Project 28, logotipas

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6850/0003:26), esančio Plungės r. sav., Platelių sen., Medsėdžių k., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6850/0003:26), esantis Plungės r.
sav., Platelių sen., Medsėdžių k.  Planuojamas plotas – apie 1,8641 ha.

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Plungė, 90123, tel. (0 448) 73 166, tel. (0 448) 73 133, el. paštas savivaldybe@plunge.lt, internetinė svetainė www.plunge.lt.

Planavimo iniciatorius: Plungės rajono savivaldybė.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. +370 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: 2023 m. spalio 4 d. potvarkis Nr. PE-296 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir tikslų“.

Planavimo tikslai: valstybinės reikšmės miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis, pritaikant visuomenės poreikiams ir rekreacijos naudojimui; detalizuojant bendrojo ir specialiojo planų sprendinius pakeisti planuojamos teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus (keičiant žemės sklypo naudojimo paskirtį ir būdą), neprieštaraujant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniams.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-06-19 Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr.  AS-3568  „Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių konkretizavimo stadijai“.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-07-11 iki 2024-07-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-68-23-859). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-07-18 iki 2024-07-24 imtinai Plungės rajono savivaldybėje, adresu Vytauto g. 12, Plungė, ir Plungės rajono savivaldybės Platelių seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-07-25 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/88979568749?pwd=QwCkDwlMc1OrnmXJSXwaGQyW2ILpW8.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-07-24) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pridedama.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.

 

Plano rengėjo inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.