Informacija apie parengtą laisvos valstybinės žemės ir žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6874/0011:2, Nr. 6874/0011:134, Nr. 6874/0011:235, Nr. 6874/0011:239), esančių Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., Medelyno g., detalųjį planą

2024-05-06

Rengimo pagrindas – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2023 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. DE-706 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“ ir  Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-06 Nr. įsakymas Nr. PE-394 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir tikslų“.

Planavimo organizatorius – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73166, el. paštas savivaldybe@plunge.lt, www.plunge.lt.

Planavimo iniciatorius – privatūs asmenys K. B., M. B.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archvizija“, S. Nėries 29 A, LT-90167 Plungė, tel. 8 61541841, detalaus plano vadovas Ramūnas Janauskas, el. p. archvizja@gmail.com.

Planuojama teritorija – Laisvos valstybinės žemės ir žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6874/0011:2, Nr. 6874/0011:134, Nr. 6874/0011:235, Nr. 6874/0011:239), esančių Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., Medelyno g., detalusis planas.

Planavimo tikslas – teisės aktų nustatyta tvarka suformuoti žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje, neveikiančių kapinaičių priežiūrai; atlikti žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6874/0011:2, Nr. 6874/0011:134, Nr. 6874/0011:235, Nr. 6874/0011:239), esančių Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., Medelyno g., ribų ir plotų pakeitimus (juos sujungiant bei padalijant į sklypus), nustatyti naujai suformuotiems žemės sklypų naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Planavimo darbų programa: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. DE-766 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-68-23-968).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Viešas supažindinimas: susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu bus galima iki 2024 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-68-23-968), Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje 425 kabinete adresu: Vytauto g. 12, Plungė. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu anksčiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Vieša ekspozicija: vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks iki 2024 m. gegužės 31 d. Plungės rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje adresu: Vytauto g. 12, Plungė ir Nausodžio seniūnijos skelbimų lentoje adresu: Plungės r. sav., Varkalių k., Kulių g. 76., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Nr. K-VT-68-23-968), ir Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje  www.plunge.lt.

Viešas svarstymas: viešas svarstymas numatomas 2024 m. gegužės 31 d. 16.00 valandą Plungės rajono savivaldybės administracijos patalpose 425 kabinete adresu: Vytauto g. 12, Plungė.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2024 m. gegužės 31 d. vyksiančio viešo svarstymo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktą pasiūlymą per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Aiškinamas raštas.

Pagrindinis brėžinys.

Informaciją parengė: architektas Ramūnas Janauskas

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.