Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planą

2022-10-28

Informuojame, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Plungės raj. savivaldybės teritorijos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt.

Plano rengėjas  – VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25-101, LT-09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į VĮ Registrų centro Vakarų Lietuvos 2 grupės vadovą Dainių Umbrasą el. p. dainius.umbrasas@registrucentras.lt arba tel. +370 658 56753.

Tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Plungės raj. savivaldybės teritorijos  magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planą.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai

Pridedama.

  1. Aiškinamasis raštas.
  2. Žemės sklypų, patenkančių į magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijas, sąrašas.
  3. Plungės raj. savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas.
  4. LR Energetikos ministerijos raštas.

 

Plano rengėjo inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.