Informacija apie parengtą 0,2723 ha ploto žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties sklypai) paskirties sklypo, esančio Plungės r. sav., Milašaičių k., detalųjįplaną

2013-09-30

      Vadovaudamiesi Teritorijų planavimo į statymu, pranešame, kad parengtas 0,2723 ha ploto žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties sklypai) paskirties sklypo (kad. Nr. 6864/0001:469), esančio Plungės r. sav., Milašaičių k., detalusis planas.
      Teisinis pagrindas – Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimas Nr. T1-76; Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, 2012-06-08, Nr. 23/2012.
      Planavimo tikslas – detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą paskirtį , naudojimo būdą – iš kiti žemės ūkio paskirties sklypai į gyvenamosios teritorijos, nustatyti sklypo naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, nustatyti sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus.
      Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka.
      Planavimo organizatorius – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius.
      Pareiškėjas (planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perėmėjas) – Egidijus Simaitis, Plungė, Stoties g. 24-404, tel. 8 645 81 088.
      Detaliojo plano rengėjas – L. Palšienės projektavimo darbų į monė.
      Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2013-10-16 dienos Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (IV a.), Plungėje, Vytauto g. 12, ir L. Palšienės projektavimo darbų į monėje, V. Mačernio g. 13-54, Plungėje.
      Viešas projekto aptarimas vyks 2013-11-19 10 val. Plungės rajono savivaldybės administracijos  Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (IV a.), Plungėje, Vytauto g. 12.
      Susipažinti su detaliojo plano projektu bei plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu pateikti pastabas ir pasiūlymus galima nuo 2013-10-16 iki viešo projekto aptarimo dienos adresu: V. Mačernio g. 13-54, Plungėje, tel.: 53 784, (8-686) 69376, el. paštu narimantaspalsis@yahoo.com.
      
      
Plano rengėjo inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.