INFORMACIJA APIE KANTAUČIŠ² KAIMO KAPINIŠ² ĮRENGIMO ATRANKOS IŠ VADÄ„ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2013-09-11

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Plungės rajono savivaldybė, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 166, faks. (8 448) 71 608, el. p. savivaldybe@plunge.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,  tel. (8 37) 759 028, faksas (8 37) 452 532, el. p. dujusfera@dujusfera.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kantaučių kaimo kapinių į rengimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Plungės r. sav., Kantaučių k.

Atsakinga institucija, LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, priėmė atrankos išvadą Nr. (4)-SR-S-2186(7.1), kad Plungės rajono savivaldybėje, Kantaučių kaime, kapinių į rengimui neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo (LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo į statymo pakeitimo į statymas (2005-06-21, Nr. X-258).

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo Plungės rajono savivaldybės administracijos patalpose (adresas:  Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 166).

Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir dokumentais galima per 20 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo Plungės rajono savivaldybės administracijos patalpose (adresas: Plungės rajono savivaldybė, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 166. faks. (8 448) 71 608, el.p. savivaldybe@plunge.lt) ir planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos dokumentų rengėjo – UAB „Dujų sfera“ – patalpose (adresu: Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,  tel. (8 37) 759 028).

Plano rengėjo inf.


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.