Informacija apie bendrąja tvarka parengtą 1,0450 ha ploto žemės sklypo, esančio Kantaučių k., Plungės r. sav., detalųjįplaną

2013-09-27

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas 1,0450 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6830/0003:0119), esančio Kantaučių k., Plungės r. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-21 sprendimas Nr. T1-76 „Dėl Vilmai Krūminienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, sklypo detaliojo plano rengimo bei nuostolių už paimamą žemę atlyginimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį , naudojimo būdą – iš kitų žemės ūkio paskirties sklypų į bendro naudojimo teritorijas, nustatyti sklypo naudojimo pobūdį – kapinių, sklypo užstatymo reglamentus, numatyti privažiavimo kelius, mašinų stovėjimo aikšteles, servitutus, specialiąsias naudojimo sąlygas bei apribojimus.

Planavimo terminai: 2013 m. II ketvirtis – 2013 m. IV ketvirtis.

Teritorijų planavimo dokumento projekto grafinės ir tekstinės dalys: detalusis planas rengiamas 4 egz. skaitmenine ir analogine forma.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, detaliojo plano rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. Detaliojo plano koncepcija patvirtinta  Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimu Nr. T1-219  „Dėl detaliųjų planų koncepcijų patvirtinimo”. Su detaliojo plano koncepcija galima susipažinti pas planavimo organizatorių,  Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 12, Plungėje.  Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti  nuo 2013-10-15 iki 2013-11-12 pas planavimo organizatorių arba plano rengėją. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-10-29 iki 2013-11-12 Žlibinų seniūnijos patalpose, Žemaičių g. 6, LT-90261  Žlibinų k. Viešas projekto susirinkimas vyks 2013-11-13 11.00 val. Plungės rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto g. 12, Plungėje. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui. Pasiūlymai priimami iki viešo sprendinių svarstymo, taip pat susirinkimo metu. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Dėl neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8448) 73 166, faks. (8 448) 71 608, el. p. savivaldybe@plunge.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB  „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230  Kaunas, tel. (8 37)759 028, faks. (8 37)452 532, el. p. dujusfera@dujusfera.lt.

 

Plano rengėjo inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.