Informacija apie Š½emaičių Kalvarijos seniūnijos Rotinėnų, Kūbakių, Bertulių, Degučių, Galvyčių, Š½emaičių Kalvarijos kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto viešinimo procedūras

2014-09-25
UAB „ADR City“

 
INFORMACIJA APIE TELŠIŲ APSKRITIES PLUNGč–S RAJONO SAVIVALDYBč–S ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS SENIŪNIJOS ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KADASTRO VIETOVč–S ROTINč–NŲ, KŪBAKIŲ, BERTULIŲ, DEGUČIŲ, GALVYČIŲ, ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KAIMŲ IR JŲ DALIŲ ŽEMč–S KONSOLIDACIJOS PROJEKTO NR. 1IG-KE-12-2-013544-PR001 VIEŠINIMO PROCEDŪRAS 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 „Dėl informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo, priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo, nuostatų patvirtinimo“, Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 99 punktu bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. GĮ – 309 „Dėl Telšių apskrities Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos seniūnijos Žemaičių Kalvarijos kadastro vietovės Rotinėnų, Kūbakių, Bertulių, Degučių, Galvyčių, Žemaičių Kalvarijos kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-12-2-013544-PR001 viešinimo ir derinimo procedūrų“, informuojame apie Telšių apskrities Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos seniūnijos Žemaičių Kalvarijos kadastro vietovės Rotinėnų, Kūbakių, Bertulių, Degučių, Galvyčių, Žemaičių Kalvarijos kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-12-2-013544-PR001 sprendinių ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos viešinimą (viešą ekspoziciją, viešą svarstymą), kuris vyks nuo 2014 m. spalio 13 d. iki 2014 m. lapkričio 13 d. (imtinai).

Planavimo tikslas – parengti Telšių apskrities Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos seniūnijos Žemaičių Kalvarijos kadastro vietovės Rotinėnų, Kūbakių, Bertulių, Degučių, Galvyčių, Žemaičių Kalvarijos kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektą Nr. 1IG-KE-12-2-013544-PR001 (toliau – Projektas).

Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, el. paštas konsolidacija@vzf.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vzf.lt, valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Veteikytė, mob. tel. 8 608 23 935, el. paštas inga.veteikyte@vzf.lt.

Projekto rengėjas – UAB „ADR City“, Parko g. 14A, LT-97105 Kretingos r. sav., Kretingos m., vyresnioji inžinierė Jūratė Šimkuvienė, mob. tel. 8 600 25 079, el. paštas zemetvarka.rb@gmail.com.

Vieša ekspozicija. Projekto sprendiniai ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita (tekstinė ir grafinė dalys) bus viešai eksponuojami nuo 2014 m. spalio 13 d. iki 2014 m. lapkričio 13 d. Žemaičių Kalvarijos  seniūnijos patalpose (Gardų a. 9, LT-90443 Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav.), valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje, 201 kabinete (S. Šimkaus g. 19, LT- 92124 Klaipėda) bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo internetiniame tinklalapyje adresu http://www.vzf.lt. Kviečiame visuomenę dalyvauti Projekto svarstymo su visuomene procese, susipažinti su parengtais Projekto sprendiniais bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir pareikšti raštu savo pastabas ir pasiūlymus.

Viešas svarstymas įvyks 2014 m. lapkričio 14 d. 10 val. Žemaičių Kalvarijos seniūnijos patalpose (Gardų a. 9, LT-90443 Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav.).

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymus galima pateikti raštu viešos ekspozicijos vietose esančiuose pasiūlymų registracijos žurnaluose, o taip pat siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui per visą Projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos; viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Apskundimo tvarka. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.