Dėl kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“ valdybos nepriklausomus narius atrankos

2023-09-08

Plungės rajono savivaldybės meras inicijuoja kandidatų atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 169845485, adresas: Medelyno g. 41, Noriškių k. Plungės r. LT-90103, valdybos trijų nepriklausomų narių pareigas:

Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (bet ne ilgiau nei 4 metai).

Valdybos narių skaičius – 5 (penki), iš jų 3 (trys) yra nepriklausomi valdybos nariai (nuo 2023 m. naujos kadencijos).

Atlygis – 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto atlygio dydžio.

Aktualios nuorodos:

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://plungesvandenys.lt/

Bendrovės strategija: https://plungesvandenys.lt/wp-content/uploads/2020/11/Strateginis-veiklos-planas-2020-2024-m_.pdf

Plungės rajono savivaldybės lūkesčių raštas Bendrovei: https://plungesvandenys.lt/wp-content/uploads/2021/04/L%C5%ABkes%C4%8Di%C5%B3-lai%C5%A1kas.pdf

VšĮ Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje skelbiama informacija apie atrankas: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

Aprašas, pagal kurį bus vykdoma atranka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

Atrankos procedūrose dalyvauja atrankos agentūra – MB „Personalo guru“.

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti kandidatas:

 1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 5 ir 7 dalyse nustatytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus;
 2. Plungės rajono savivaldybės mero nustatytus specialiuosius reikalavimus:

2.1. kandidatas turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje.

Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis, panašaus dydžio ar didesnėse įmonėse. Įmonės strategijos formavimo, strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros, tikslų įgyvendinimo užtikrinimo žinios bei patirtis. Įmonės veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios. Darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis.

2.2. kandidatas turintis kompetenciją finansų valdymo srityje.

Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtis finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse. Vidaus kontrolės ar rizikų valdymo patirtis. Investicinių projektų vertinimo ir finansavimo patirtis. Darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis.

2.3. kandidatas turintis kompetenciją ūkio šakos (vandentvarkos) srityje arba šiai veiklai artimoje srityje.

Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo vandentvarkos ūkio šakoje patirtis. Ne mažesnės nei 5 mln. Eur vertės investicinių projektų įgyvendinimo patirtis. Vandentvarkos inžinerijos ir aplinkos apsaugos veiklos srities žinios. Darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);
 2. pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);
 3. kandidato gyvenimo aprašymas;
 4. kandidato motyvacinis laiškas Atrankos komisijai;
 5. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 6. Atrankos agentūros atstovų ir (ar) Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2023 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai.

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

Kontaktiniai asmenys:

PRIDEDAMA:

 1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1).
 2. Pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2).
 3. Nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartis (Priedas Nr. 3).

 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.