Dėl kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės „Plungės autobusų parkas“ valdybos nepriklausomus narius atrankos

2023-09-08

Plungės rajono savivaldybės meras inicijuoja kandidatų atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Plungės autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 269814430, adresas: Pramonės per. 13B, LT-90112 Plungė, valdybos trijų nepriklausomų narių pareigas:

Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (bet ne ilgiau nei 4 metai).

Valdybos narių skaičius – 5 (penki), iš jų 3 (trys) yra nepriklausomi valdybos nariai (nuo 2023 m. naujos kadencijos).

Atlygis – 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto atlygio dydžio.

Aktualios nuorodos:

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://www.plungesap.lt/

Bendrovės strategija: https://www.plungesap.lt/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-15-Veiklos-strateginis-planas-AP.pdf

Plungės rajono savivaldybės lūkesčių raštas Bendrovei: https://www.plungesap.lt/wp-content/uploads/2021/07/Lukesciu-rastas-1.pdf

VšĮ Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje skelbiama informacija apie atrankas: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

Aprašas, pagal kurį bus vykdoma atranka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

Atrankos procedūrose dalyvauja atrankos agentūra – MB „Personalo guru“.

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti kandidatas:

 1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 5 ir 7 dalyse nustatytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus;
 2. Plungės rajono savivaldybės mero nustatytus specialiuosius reikalavimus:

2.1. kandidatas turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje.

Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis, panašaus dydžio ar didesnėse įmonėse. Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis. Verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis.

2.2. kandidatas turintis kompetenciją finansų valdymo srityje.

Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis: juridinio asmens finansininku ar ekonomistu, arba finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse.

2.3. kandidatas turintis kompetenciją transporto vadybos srityje arba šiai veiklai artimoje srityje.

Šią kompetenciją patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo transporto vadybos ir verslo veiklos šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);
 2. pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);
 3. kandidato gyvenimo aprašymas;
 4. kandidato motyvacinis laiškas Atrankos komisijai;
 5. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 6. Atrankos agentūros atstovų ir (ar) Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2023 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai.

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

Kontaktiniai asmenys:

PRIDEDAMA:

 1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1).
 2. Pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2).
 3. Nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartis (Priedas Nr. 3).

 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.