Dėl Plungės rajono ikimokyklinio ugdymo mokyklų ir mokyklų-darželių darbo vasaros metu

2012-06-19

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PLUNGĖS RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ  DARBO VASAROS METU
2012 m. birželio 16 d. Nr.T1-148
Plungė
      
        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos į statymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290) 6 straipsnio 4 punktu, siekdama ekonomiškai naudoti 2012 metų  Savivaldybės biudžeto lėšas, Plungės rajono savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:
        1. Nutraukti dviem vasaros mėnesiams Plungės lopšelių-darželių „Nykštukas“, „Raudonkepuraitė“, „Vyturėlis“, „Rūtelė“, „Saulutė“, „Pasaka“, Plungės rajono  Alsėdžių, Platelių, Žemaičių Kalvarijos lopšelių-darželių bei Didvyčių ir Prūsalių mokyklų-darželių darbą.
        2. Patvirtinti Plungės rajono ikimokyklinio ugdymo mokyklų ir mokyklų-darželių 2012 metų  atostogų grafiką.
        Å is sprendimas  gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos į statymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                               Albinas Klimas
____________________________

 

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. birželio 16 d.
sprendimu Nr. T1-148

PLUNGĖS RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ 2012 METŲ ATOSTOGŲ GRAFIKAS

Eil.Nr.

Įstaigos pavadinimas

Atostogų laikas

1.

 Lopšelis-darželis „Rūtelė“

2012-06-25 iki 2012-08-24

2.

 Lopšelis-darželis „Saulutė“

2012-06-25 iki 2012-08-24

3.

 Lopšelis-darželis „Pasaka“

2012-06-25 iki 2012-08-24

4.

 Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“

2012-06-25 iki 2012-08-24

5.

 Lopšelis-darželis „Vyturėlis“

2012-06-25 iki 2012-08-24

6.

 Lopšelis-darželis „Nykštukas“

2012-06-25 iki 2012-08-24

7.

 Žemaičių Kalvarijos lopšelis-darželis

2012-07-02 iki 2012-08-31

8.

 Alsėdžių lopšelis-darželis

2012-07-02 iki 2012-08-31

9.

 Platelių lopšelis-darželis

2012-06-25 iki 2012-08-31

10.

 Prūsalių mokykla-darželis

2012-06-25 iki 2012-08-31

11.

 Didvyčių mokykla-darželis

2012-06-18 iki 2012-08-31

___________________________________________________

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.