Dėl būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems Plungės rajono savivaldybėje

2011-01-21

     Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 638 patvirtino Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programą, kuri skirta neį galiesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo buityje sutrikimų, ir kuriems  nustatytas būsto pritaikymo poreikis.
     Būsto pritaikymo programa finansuojama iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų.
     Būstas gali būti pritaikomas asmenims, kuriems pagal jų negalios priežastis ir būklę yra nustatyti:
    – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
    – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimai;
    – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimai.
     Įvertinus pareiškėjų nustatytą judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimą, kasmet sudaromas  laukiančiųjų būsto pritaikymo darbų sąrašas pagal nustatytus  prioritetus:
     1. Vaikai ir jaunuoliai nuo 7 iki 24 m.
     2. Besimokantys asmenys.
     3. Dirbantys asmenys.
     4. Kiti.
     Būstas  ir gyvenamoji aplinka  turi būti asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, o savininkas turi sutikti leisti jam priklausantį būstą  pritaikyti neį galiojo poreikiams.
     Plungės rajono savivaldybės neį galieji dėl būsto (aplinkos) pritaikymo gali kreiptis į    Socialinės paramos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:
    – prašymą;
    – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
    – teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);
    – galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a). Išrašas turi būti išduotas sveikatos priežiūros į staigos šeimos gydytojo;
    – mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
    – darbdavio pažymą (teikia dirbantys asmenys).
     Įgyvendinant Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programą, 2010 metais buvo pritaikyti 8 būstai: 7 asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 1 asmeniui su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Å iems darbams atlikti panaudota 48426 Lt iš valstybės ir 12240 Lt iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
   Būstą pritaikyti 2011 metais užregistruota 8 asmenų prašymai. Būsto ir aplinkos pritaikymui planuojama skirti 94848 Lt iš valstybės ir 22800 Lt iš Savivaldybės biudžetų lėšų.
    Susipažinti su būsto pritaikymą neį galiųjų poreikiams reglamentuojančiais teisės aktais galima Neį galiųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.ndt.lt.
     Išsamesnę informaciją galima gauti Plungės rajono savivaldybės interneto svetainės www.plunge.lt skiltyje „Atmintinės“ bei Socialinės paramos skyriuje telefonu (8 448) 73 110.

Socialinės paramos skyrius
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.