Dėl būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems Plungės rajono savivaldybėje

2011-07-14

     Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 638 patvirtino Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programą, kuri skirta neį galiesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo buityje sutrikimų, ir kuriems  nustatytas būsto pritaikymo poreikis.
     Būsto pritaikymo programa finansuojama iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų.
     Būstas gali būti pritaikomas asmenims, kuriems pagal jų negalios priežastis ir būklę yra nustatyti:
    – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
    – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimai;
    – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimai.
     Įvertinus pareiškėjų nustatytą judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimą, kasmet sudaromas  laukiančiųjų būsto pritaikymo darbų sąrašas pagal nustatytus  prioritetus:
     1. Vaikai ir jaunuoliai nuo 7 iki 24 metų.
     2. Besimokantys asmenys.
     3. Dirbantys asmenys.
     4. Kiti.
     Būstas  ir gyvenamoji aplinka  turi būti asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, o savininkas turi sutikti leisti jam priklausantį būstą  pritaikyt neį galiojo poreikiams.
     Plungės rajono savivaldybės neį galieji dėl būsto (aplinkos) pritaikymo 2011 m. gali kreiptis į   Socialinės paramos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:
    – prašymą;
    – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
    – teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);
    – galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a). Išrašas turi būti išduotas sveikatos priežiūros į staigos šeimos gydytojo;
    – neį galiojo pažymėjimą;
    – mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
    – darbdavio pažymą (teikia dirbantys asmenys);
    – būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinis laisvos formos sutikimas leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;
     – bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimas (ne mažiau kaip 50 proc. +1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus.
     Įgyvendinant Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programą, Plungės rajono savivaldybėje 2007 metais buvo pritaikyti 6 būstai – visi neį galiesiems, turintiems labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Vienam asmeniui į rengtas  keltuvas. Å iems darbams  atlikti panaudota 131456 Lt valstybės biudžeto lėšų ir 40000 Lt Savivaldybės biudžeto lėšų.
     2008  metais iš viso pritaikyta 10 būstų: 9 asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 1 asmeniui su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Å iems darbams atlikti panaudota 166400 Lt iš valstybės ir 49992 Lt iš Savivaldybės biudžetų lėšų.
     2009 metais iš viso pritaikyta būstų 8 asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 1 asmeniui su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Vienam asmeniui į rengtas keltuvas. Å iems darbams atlikti panaudota 65385 Lt iš valstybės ir 15717 Lt iš Savivaldybės biudžetų lėšų.
     2010 metais iš viso pritaikyta būstų 7 asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 1 asmeniui su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Būsto pritaikymo darbams panaudota 58804,66 lito: iš valstybės biudžeto – 46563,89 Lt, iš Savivaldybės biudžeto – 12240,77 Lt. 
     2011 m. būsto ir aplinkos pritaikymui skirta 37939 Lt iš valstybės ir 9120 Lt  iš Savivaldybės biudžetų lėšų. Dėl būsto ir aplinkos  pritaikymo kreipėsi 7 asmenys. Planuojama pritaikyti  būstus 2 asmenims, turintiems labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Minėtiems asmenims bus pritaikomi vonios kambariai ir į rengti išvažiavimai į lauką. Būstų pritaikymo darbus atliks UAB „ Palska“.                           

     Susipažinti su būsto pritaikymą neį galiųjų poreikiams reglamentuojančiais teisės aktais galima Neį galiųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.ndt.lt.
     Išsamesnę informaciją galima gauti Plungės rajono savivaldybės interneto svetainės www.plunge.lt skiltyje „Atmintinės“ bei Socialinės paramos skyriuje telefonu (8 448) 73 110.

Socialinės paramos skyrius

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.