Plungės sporto ir rekreacijos centras skelbia atranką baidarių ir kanojų irklavimo trenerio pareigoms užimti

2024-07-07

Plungės sporto ir rekreacijos centras skelbia atranką baidarių ir kanojų irklavimo trenerio pareigoms nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. užimti.

Darbo sutartis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 .

Darbo krūvis – Preliminarus darbo krūvis – iki 1 etato (36 val. per savaitę).

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Plungės sporto ir rekreacijos centro darbo apmokėjimo sistema, atsižvelgiant į turimą profesinio darbo patirtį ir kvalifikacinę kategoriją – nuo 0,74 iki 0,84.

Įdarbinimas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį sporto studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba būti baigus fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą ir įgijus atitinkamą kvalifikaciją arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba turėti aukštąjį išsilavinimą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti baigus mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas.
  1. Žinoti ir išmanyti veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sporto įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, susijusius su šiai darbuotojo pareigybei priskiriamų funkcijų specifika ir jais vadovautis.
  1. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir dirbti su MS Office programiniu paketu.
  1. Pagal patvirtintą tarifikaciją tinkamai ir laiku sukomplektuoti mokinių ugdymo grupes. Gebėti savarankiškai planuoti ugdomąją veiklą, pasiruošti treniruotėms, varžyboms, jas tinkamai organizuoti ir vykdyti.
  1. Gebėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą. Būti išklausius Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą.

Pretendentas privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių bei profesinio darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijas;
  3. Gyvenimo aprašymą;
  4. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

        Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus informuojami asmeniškai.

        Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. Plungės sporto ir rekreacijos centro administracijoje (A. Vaišvilos g. 32, 2 aukštas, Plungė) arba el. paštu plungesrc@gmail.com;

        Dokumentai priimami nuo 2024 m. liepos 8 d. iki 2024 m. rugpjūčio 14 d. 

         Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

         Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Plungės sporto ir rekreacijos centro direktorius Alvydas Viršilas tel.  +370 686 69227

 

Plungės sporto ir rekreacijos centro inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.