2013 METŠ² RUGSĖJO MĖNESĮ VYKS BABRUNGO SENIŠªNIJOS VISŠ² SENIŠªNAITIJŠ² SENIŠªNAIČIŠ² RINKIMAI

2013-08-09

 

       Vadovaujantis LR vietos savivaldos į statymo nuostatomis, Plungės rajono savivaldybės tarybos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T1-11 ,,Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų aptarnaujamų teritorijų suskirstymo į seniūnaitijas“ ir Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-07 į sakymu Nr. D-270 patvirtintu ,,Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovo-seniūnaičio rinkimo tvarkos aprašu“ ir 2013-08-07 į sakymu Nr.D-488 ,,Dėl seniūnaičių rinkimų Babrungo seniūnijos seniūnaitijose grafiko patvirtinimo“ bus vykdomi visų šešių seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai.

       Babrungo seniūnija suskirstyta į šešias seniūnaitijas:

  1. Babrungo seniūnaitija ( Babrungo gyvenvietė ) Seniūnaičio rinkimai vyks Babrungo seniūnijos salėje 2013 metų rugsėjo 3 dieną 10.00 val.
  2. Truikių seniūnaitija (Truikių k., Babrungo kaimo vienkiemiai, Berenių k., Ruolaičių k.) Seniūnaičio rinkimai vyks Babrungo seniūnijos salėje 2013 metų rugsėjo 3 dieną 10.15 val.
  3. Didvyčių seniūnaitija (Didvyčių k., Jodėnų k., Lieplaukalės k.) Seniūnaičio rinkimai vyks Didvyčių mokyklos salėje 2013 metų rugsėjo 4 dieną 14.00 val.
  4. Babrungėnų seniūnaitija (Babrungėnų k., Grigaičių k., Pauošnių k., Surblių k., Užupių k., Žvirblaičių k.) Seniūnaičio rinkimai vyks Didvyčių mokyklos salėje 2013 metų rugsėjo 4 dieną 14.15 val.
  5. Glaudžių seniūnaitijos (Glaudžių k., Jėrubaičių k., Užlieknių k.) Seniūnaičio rinkimai vyks BSŠB namų  salėje 2013 metų rugsėjo 5 dieną 14.00 val.
  6. Jovaišiškės seniūnaitijos (Jovaišiškės k., Kaspariškės k., Pakerų k., Pūčkorių k.) Seniūnaičio rinkimai vyks BSŠB namų  salėje 2013 metų rugsėjo 5 dieną 14.15 val.

       Pagal LR vietos savivaldos į statymą, seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais ir yra renkamas 2 metams. Jis atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose, savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės į staigose.

       Kandidatus į seniūnaičius galima pradėti registruoti, likus 25 dienoms iki rinkimų, ir baigti ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Siūlymus teikti raštu seniūnijos seniūnui. Seniūnaičiu gali būti nepriekaištingos reputacijos seniūnaitijos gyventojas, sutinkantis dalyvauti seniūnaičio rinkimuose, ne jaunesnis kaip 18 metų amžaus (kandidatais negali būti Savivaldybės tarybos nariai, Administracijos tarnautojai, valstybinių, teisėsaugos institucijų (į staigų) tarnautojai ir darbuotojai). Kandidatus gali siūlyti tiek gyventojai, turintys rinkimų teisę, tiek bendruomenės organizacijos, tiek kitos į staigos ar organizacijos.

       Kviečiame Babrungo seniūnijos gyventojus aktyviai siūlyti kandidatus į seniūnaičius, o rugsėjo 3, 4 ir 5 dienomis atvykti į susirinkimus kur bus renkami seniūnaitijų seniūnaičiai.

 

Babrungo seniūnijos seniūnė Rūta Jonušienė

          

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.