2013 m. rugsėjo 11 d. Kulių kultūros centro patalpose įvyks Kulių keturių seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai

2013-08-06

 

  Vadovaujantis LR vietos savivaldos į statymo nuostatomis, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T1-11 ir Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-07 į sakymu Nr. D-270, pagal rajono savivaldybės administracijos patvirtintą grafiką 2013 m. rugsėjo 11 d. Kulių kultūros namų salėje į vyks Kulių seniūnijos keturių seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai.

 

  Kulių seniūnija yra suskirstyta į keturias seniūnaitijas.

 

1. Kulių I seniūnaitija. Jai priskiriamos Liepų, Beržų, Alanto, Parko, Pergalės, Naujoji, Mostaičių, J.Tumo Vaižganto gatvės, Kumžaičių kaimo dalis (Liepų g.tęsinys). Seniūnaičio rinkimų laikas – 2013 m. rugsėjo 11 d. 10.00 val.

 

2. Kulių II seniūnaitija. Jai priskiriamos Aušros, Gaisrininkų, Jaunimo, Laukų, Paupio, Žemaičių gatvės, Kumžaičių kaimo dalis (čŒiurlionio g., Kumžaičių g., Saulėtekio g., ir vienkiemiai). Seniūnaičio rinkimų laikas 2013 m. rugsėjo 11 d. 10.30 val.

 

3. Mostaičių seniūnaitija. Jai priskiriama Mažųjų Mostaičių k., Didžiųjų Mostaičių k., Mižuikių k., Kulių k., Tilvikų k. Seniūnaičio rinkimų laikas 2013 m. rugsėjo 11 d. 11.00 val.

 

4. Šiemulių seniūnaitija. Jai priskiriama Palioniškių k., Reiskių k., Blidakių k., Šiemulių k., Paalančio k. Seniūnaičių rinkimų laikas 2013 m. rugsėjo 11 d. 11.30 val.

 

  Pagal LR vietos savivaldos į statymą, seniūnaitis dirba visuomeninias pagrindais ir yra renkamas 2 metams. Jis atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, Savivaldybės institucijose, savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės į staigose.

 

  Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus į sakymu patvirtintą tvarką, kandidatus į seniūnaičius galima pradėti registruoti, likus 25 dienoms iki rinkimų, ir baigti ne vėliau kaip prieš 7 dienas . Tai yra kandidatai bus registruojami nuo rugpjūčio 16 d iki rugsėjo 4 d. Siūlymus teikti raštu seniūnijos seniūnui. Seniūnaičių gali būti nepriekaištingos reputacijos seniūnijos gyventojas, sutinkantis dalyvauti seniūnaičio rinkimuose, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus (kandidatais negali būti Savivaldybės tarybos nariai, Administracijos tarnautojai ir darbuotojai, valstybinių, teisėsaugos institucijų (į staigų) tarnautojai ir darbuotojai). Kandidatus gali siūlyti tiek gyventojai, turintys rinkimų teisę, tiek bendruomenės organizacijos, tiek kitos į staigos ar organizacijos.

 

      Kviečiame Kulių I, Kulių II, Mostaičių, Šiemulių seniūnaitijų gyventojus nelikti abejingais ir aktyviai siūlyti kandidatus į seniūnaičius, o rugsėjo 11 dieną 10.00 val. atvykti į susirinkimą Kulių kultūros centro salėje, kur bus renkami tų seniūnaitijų seniūnaičiai.Plungės rajono savivaldybės administracijos Kulių seniūnijos seniūnė Daivutė Petrauskienė


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.