2013 m. liepos 30 d. Alsėdžių parapijos namuose įvyks Alsėdžių seniūnijos trijų seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai

2013-07-03

          Vadovaujantis LR vietos savivaldos į statymo nuostatomis, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr.T1-11 ir Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-07 į sakymu Nr. D-270, pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą grafiką  2013 m. liepos 30 d. Alsėdžių parapijos namų salėje į vyks Alsėdžių seniūnijos trijų seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai.

          Alsėdžių seniūnija yra suskirstyta į keturias seniūnaitijas, tačiau seniūnaičių rinkimai vyks trijose seniūnaitijose:

  1. Alsėdžių Šiaurinė senūnaitija (šiaurinė seniūnijos dalis). Jai priskiriamos Alsėdžių miestelio  Varduvos, Jurgaičių, Kūbakių gatvės, Ylių, Jurgaičių, Pelenių, Krapštikių kaimai. Seniūnaičio rinkimų laikas – 2013 m. liepos 30 d. 15.00 val.
  2. Alsėdžių Rytinė senūnaitija (rytinė seniūnijos dalis). Jai priskiriamos Alsėdžių miestelio  Telšių, Gadunavo, Sruojos, Žvirblaičių, Lieplaukės gatvės, Žvirblaičių ir Eivydų kaimai. Seniūnaičio rinkimų laikas – 2013 m. liepos 30 d. 15.15 val.
  3. Alsėdžių Pietinė senūnaitija (pietinė seniūnijos dalis). Jai priskiriamos Alsėdžių miestelio  Draugystės, Pušyno, Bažnyčios gatvės, Šonių, Aleksių, Irkinių, Dišlių kaimai. Seniūnaičio rinkimų laikas – 2013 m. liepos 30 d. 15.30 val.           

          Pagal LR vietos savivaldos į statymą, seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais ir yra renkamas 2 metams. Jis atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, Savivaldybės institucijose, savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės į staigose.

          Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus į sakymu patvirtintą tvarką, kandidatus į seniūnaičius galima pradėti registruoti, likus 25 dienoms iki rinkimų, ir baigti ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Tai  yra  kandidatai  bus registruojami nuo liepos 5 d. iki liepos 22 d.  Siūlymus teikti raštu seniūnijos seniūnui. Seniūnaičiu gali būti nepriekaištingos reputacijos seniūnaitijos gyventojas, sutinkantis dalyvauti seniūnaičio rinkimuose, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus (kandidatais negali būti Savivaldybės tarybos nariai, Administracijos tarnautojai ir darbuotojai, valstybinių, teisėsaugos institucijų (į staigų) tarnautojai ir darbuotojai). Kandidatus gali siūlyti tiek gyventojai, turintys rinkimų teisę, tiek bendruomeninės organizacijos, tiek kitos į staigos ar organizacijos.

          Kviečiame Alsėdžių Šiaurinės, Alsėdžių Rytinės ir Alsėdžių Pietinės seniūnaitijų gyventojus nelikti abejingais ir aktyviai siūlyti kandidatus į seniūnaičius, o liepos 30 dieną 15 val. atvykti į susirinkimą Alsėdžių parapijos namuose, kur bus renkami tų  seniūnaitijų seniūnaičiai.         

Plungės rajono savivaldybės administracijos Alsėdžių  seniūnė Danutė Repšienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.