Genovaitė Žiobakienė

2021-10-01

Genovaitės Žiobakienės nuopelnai Plungės miesto kultūrai, jo istorinės atminties įamžinimui, svarus indėlis į Lietuvos vaikų ir jaunimo meninio ugdymo plėtrą, meno ir muzikos mokyklų teisinės bazės sukūrimą, įvairiapusė visuomeninė veikla, aktyviai dalyvaujant įvairių organizacijų veikloje Lietuvoje ir rajone, yra nenuginčijamas įrodymas, jog ši asmenybė, jos nuveikti darbai ir iniciatyvos užima reikšmingą vietą Plungės kultūros istorijoje, nubrėžia tolimesnio miesto kultūros vystymosi kryptis ir strategiją europėjančios Lietuvos kontekste ir yra vertos pagarbos bei įvertinimo.“

Po šiais žodžiais pasirašė 21 žinomas ir gerbiamas plungiškis.

Genovaitė Žiobakienė – buvusi Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė, mokytoja metodininkė, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos valdybos narė, Lietuvos akordeonistų asociacijos prezidiumo narė, Plungės rajono švietimo tarybos narė, Plungiškių draugijos viceprezidentė, Plungės rajono ryšiams su užsieniu komisijos narė.

G. Žiobakienė (gim. 1945 m. gegužės 14 d. Šiauliuose) Plungėje gyvena nuo 1963 m. Dirbo Plungės vaikų muzikos mokyklos  akordeono mokytoja ir šio skyriaus vedėja, o nuo 1983 m. – Plungės muzikos mokyklos direktorė. 1996 m. jai suteikta II vadybinė kategorija. Atkaklaus ir pasiaukojamo jos darbo dėka  Plungės vaikų muzikos mokykla tolygiai vystėsi ir augo. Muzikos mokykla pertvarkyta į Meno mokyklą, kurioje atidaryti Muzikos, Dailės ir Choreografijos skyriai, suburtas profesionalus ir kūrybingas pedagogų kolektyvas, sėkmingai realizuojantis naujas idėjas, o mokyklos moksleiviai yra nuolatiniai tarptautinių, respublikinių ir zoninių jaunųjų atlikėjų meistriškumo konkursų laureatai ir taip  garsina Plungės vardą.

G. Žiobakienės vadovavimo talentas, kompetencija, reiklumas sau ir kitiems, menininko intuicija bei kūrybingumas išvedė  Plungės meno mokyklą į vaikų meninio ugdymo lyderių pozicijas ne tik Žemaitijos regione, bet ir Lietuvoje. Begalinio  užsispyrimo ir pasiaukojimo  dėka buvo įgyvendintos, kartais, atrodo, ir neįgyvendinamos idėjos ir sumanymai: 1998 m. duris atvėrė naujas Meno mokyklos pastatas, 2001 m. G. Žiobakienės iniciatyva buvo renkamos lėšos, rengiami labdaros koncertai M. K. Čiurlionio atminimui įamžinti Plungėje, o 2004 m. Plungės meno mokyklai suteiktas garbingas Mykolo Oginskio vardas.

Pastaraisiais metais, be visų paminėtų darbų,  G. Žiobakienė ypač daug  jėgų ir energijos bei asmeninio laiko skiria Plungiškių draugijos veiklai. Būdama šios visuomeninės organizacijos viceprezidente, ji, negailėdama savęs, atiduoda duoklę savo mylimam miestui, atgaivindama  jos garbingas kultūros tradicijas, jas tęsdama ir plėtodama, daug jėgų skiria svarbių miesto istorijos momentų ir garsių Lietuvos asmenybių, susijusių su Plunge, įamžinimui. Iš dalies dėl to turtėja Plungės miesto kultūrinis gyvenimas, Plungė tampa intensyvaus kultūrinio vyksmo centru, kuriame koncentruojasi modernios europietiškos kultūros modelio kūrimo idėjos, apimančios istoriją ir naujoves. Genovaitės Žiobakienės diplomatinis talentas padeda pritraukti į Plungę garsiausius šalies ir užsienio muzikos atlikėjus, meno žmones, sugrąžina į Plungę nutolusius kraštiečius, pažadina jų patriotinius jausmus ir sentimentus gimtajam miestui.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.