Žygis po Platelius ir Beržorą

2015-03-30

         Ne per seniausiai Žemaitijos nacionalinio parko direkcija pakvietė į mažajai architektūrai skirtą žygį po Platelius ir Beržorą.

       Žemaitijoje, o ypač Platelių apylinkėse, gausu koplytėlių ant žemės ar į keltų į medį , koplytstulpių, kryžių. Jie buvo statomi prie kelių, kryžkelių, upelių, bažnyčių, senkapiuose, istorinėse ir pasakojimais apipintose vietose. Statymo intencijos į vairios: svarbūs žmogaus ir šeimos gyvenimo į vykiai, kaimo bendruomenės ar visos tautos istorijai reikšmingos datos ir į vykiai. Pakelių,  kryžkelių kryžiai saugojo keleivį nuo nelaimių kelionėje. Dažnoje žemaičio sodyboje stovėjo koplytėlė ar koplytstulpis su šventaisiais šeimos globėjais ar vardo užtarytojais – Švč. Mergelės Marijos, šv. Jurgio, šv. Florijono, šv. Agotos, šv. Izidoriaus, šv. Roko, kitų šventųjų skulptūromis.

       Specializuoto žygio vadovu buvo menininkas Antanas Vaškys, tapęs respublikinės konkursinės parodos „Aukso vainikas“ nugalėtoju už kryždirbystę 2007-aisiais ir 2014-aisiais.

       Žygeiviai, susitikę aikštelėje prie dvaro svirno, patraukė link Jazminų kalno Platelių pietvakariniame pakraštyje. Miestelio nesimatė, jis skendėjo rūke… 1941 metų liepos mėnesį Jazminų kalne buvo nužudyta 30 Platelių žydų (kiti tenykščiai žydai buvo išvaryti į Laumalenkų kaimą ir ten prie Platelių ežero sušaudyti). Nukankintųjų atminimą sergsti Mozės skulptūra (autorius J. Bunka). Iš čia miestelio pakraščiu pro buvusį aukščiausią Platelių apylinkėse Kartuvių kalną (dabar giliausia žvyrduobė) vingiuotu ir siauru keliu, iš Platelių į Gintališkę (pakelėje matėme net tris krikštus (medinius ir metalinius kryžius) žuvusiesiems atminti) patraukėme į Mėdsėdėlius prie operos solistei Petronėlei Zaniauskaitei atminti pastatyto koplytstulpio su šv. Cecilijos skulptūra (autorius A. Vaškys) ir kaltiniu kryžiumi (autorius V. Mikuckis).

       Grį žę atgal į miestelį ,  džiaugėmės A. Vaškio sukurtu dviejų kryžmų Benediktiniu kryžiumi, pokario kovoms ir Lietuvos nepriklausomybei skirtais paminklais, šv. Florijono koplytstulpiu, saugančiu Platelius nuo gaisrų, Gyvatgaudžio dekoratyvine skulptūra, koplytėle su krikšto scenos skulptūromis prie kažkada tekėjusio upelio, koplytstulpiu su šv. Juozapo skulptūra, Misijų ir 240 m. bažnyčios jubiliejaus kryžiais prie Platelių bažnyčios.

       Per Platelių dvaro parką, pro dekoratyvinę Raganos uosio legendą vaizduojančią skulptūrą parvykome prie dvaro svirno. Trumpai pailsėję, ištvermingiausieji dviračių taku patraukė į Beržorą. 1914 metais tarp Platelių ir Beržoro (atstumas apie 2 km) Ignas Končius buvo užregistravęs ir aprašęs 14 kryžių ir koplytėlių. Dabar jų yra aštuoni. Sovietmečiu buvo likę tik du kryžiai ir koplytėlė. Žemaitijos nacionalinis parkas atkūrė šešis. Tarp atkurtųjų yra unikalios koplytėlės prie medžio ne su šventųjų skulptūromis, o su šventųjų piešiniais ant medžio lentos (sena tradicija, kuri buvo nunykusi).

       Žygį baigėme Beržoro kapinėse, kur kadaise žmonės ant artimųjų kapų statė ne didžiulius šlifuotus akmeninius paminklus, o medines koplytėles, kryžius.

 

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungė“ medžiagą

Aldonos Kuprelytės nuotraukaĮvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.