Žlibinų mokyklai – 100 metų!

2017-05-16

Šiais metais sukako lygiai šimtas metų nuo tos dienos, kai Žlibinuose pradėjo veikti mokykla. Jubiliejus

švęsti ir minėti įprasta itin pakiliai, ypač kai sulaukiama tokio garbingo amžiaus. Tačiau šįkart šventė, kuri šeštadienį vyko Plungės Senamiesčio mokyklos Žlibinų Igno Končiaus pradiniame skyriuje, buvo labiau nostalgiška, akimirkomis netgi liūdnoka, nes jubiliejus pasitiktas žinant, kad ši šventė Žlibinų mokyklai – paskutinė. Nuo ateinančių mokslo metų skambutis į pamokas čia nebekvies: ši švietimo įstaiga dėl mažo mokinių skaičiaus likviduojama.

Istorija mena, kad pirmoji pradinė mokykla Žlibinuose įsteigta dar 1917 metais. Mokinus tada mokė dvarininko duktė S. Šukštaitė. Veikė vienas skyrius, kuriame mokėsi tik keli vaikai. Mokymas vyko privačiuose namuose, nes tuo metu mokykla nei žemės, nei tinkamų patalpų neturėjo. 1924 metais Žlibinų mokykloje jau dirbo du skyriai, kur žinių sėmėsi 36 mokiniai. Su metais mokinių skaičius vis augo. 1934 metais, keliems ūkininkas nusprendus skirti žemės mokyklos statybai, 0,5 km nuo Žlibinų iškilo dviejų komplektų pradinė mokykla su ūkiniu pastatu. Įdomu tai, kad statybai naudotos Plungės miesto parke buvusios dvaro „muzikantinės“ medžiagos. Sėkmingą to meto mokyklos gyvavimą liudija ir faktas, kad 1954 metų rugsėjį prie Žlibinų pagrindinės mokyklos atidaryta Kontaučių septynmetės mokyklos penkta klasė. Dar kitais metais Žlibinų pradinė reorganizuota į septynmetę, o 1964 metais išleista ir pirmoji 8 klasės mokinių laida. 1985 metų vasarą pradėta statyti Žlibinų devynmetė mokykla, ir kitų metų rugsėjį mokiniai rinkosi jau į naujas patalpas Žlibinų centre. 2000–aisiais mokykla tapo dešimtmete, dar po poros metų Žlibinų pagrindinei suteiktas profesoriaus Igno Končiaus vardas. 2016 metas Žlibinų mokykla vėl reorganizuota – į Plungės Senamiesčio mokyklos Žlibinų Igno Končiaus pradinį skyrių. Šiais mokslo metais jungtinėje 2–4 klasėje mokosi 11 mokinių. Vaikus moko Daiva Eirošienė.

Laiko ratas – 100 mokyklos istorijos metų – apsisuko ir tarsi sugrįžo prie pradžios – nedidelės mokyklėlės su keliais mokinukais. Tik augti šį kartą, deja, nebėra kur: Žlibinų mokykla baigė savo istoriją.   

„Šiandien tikrai sudėtinga diena. Liūdna. Vis dėlto noriu nuoširdžiai jus visus pasveikinti su mokyklos šimto metų jubiliejumi. Dėkoju visiems už nuoširdų darbą. Žlibinų mokykla visą laiką mūsų širdyse išliks kaip dainuojanti mokykla, juk šią mokyklą dėl to žinojo ne tik Plungė, bet ir visa respublika. Visur dabar mokinių mažėja, mokyklėlės uždaromos – toks gyvenimas, tačiau linkiu jūsų bendruomenei ir toliau išlikti dainuojančiai“, – sakė minėjimo šventėje dalyvavusi Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė. Savivaldybės meras Audrius Klišonis taip pat akcentavo, kad būsimas permainas, nors ir gaila, lemia vis mažėjantis gyventojų skaičius. „Dėl to mūsų visų nuotaikos šiandien nėra pačios geriausios, tačiau reikia visa tai išgyventi, turėkime kantrybės. Malonu jus visus šiandien čia matyti“, – sveikinimo kalboje sakė meras, ypatingą padėką išreiškęs mokytojai Daivai Eirošienei „už darbą tikrai sudėtingomis sąlygomis“. Dabartinis Žlibinų mokyklos vadovas Algirdas Serva kvietė išlikti optimistiškus. „Norėtųsi tikėti, kad šios gražios aplinkos bendruomenei dar reikės. Linkėčiau, kad vienokia ar kitokia forma ateityje Žlibinuose mokykla vėl būtų“, – sakė A. Serva.

Sveikinimų Žlibinų mokyklos bendruomenei tą popietę netrūko. Į susirinkusiuosius kreipėsi ir Seimo narys žlibiniškis Andriejus Stančikas, pasidžiaugęs, kad mokykla išugdė nemažai gabių vaikų. Kalbėjo ir Žlibinų seniūnė Sigutė Žemaitienė, Žlibinų bendruomenės bičiuliai: profesoriaus Igno Končiaus anūkas Gintaras Končius su žmona Virginija, mokytoja Nijolė Šaltupienė ir kt.  

Jubiliejaus proga dalytasi prisiminimais, mokyklos istorijos akimirkomis, į šventę atvykę buvę mokiniai ir mokytojai Žlibinų mokykloje praleistus metus galėjo prisiminti vartydami mokyklos istorijos metraščius, nuotraukas. Gražaus laiko visgi būta!

Šimtmečio minėjimas vėliau tęsėsi aukojant Šv. Mišias už Žlibinų mokyklos bendruomenę vietos bažnyčioje bei vakarojant Žlibinų kultūros centre.

  

Plungės rajono savivaldybės informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.