Žemaičių dailės muziejaus 2013 metais vykdomi projektai

2013-03-25

           Nors M. Oginskio rūmuose intensyviai vyksta renovacijos darbai ir muziejaus ekspozicijų salės laikinai uždarytos, tačiau muziejininkai ieško ir sėkmingai randa būdų, kaip palaikyti ryšius su lankytojais. Viena iš veiklų, leidžiančių pristatyti kultūrinę muziejaus „virtuvę“ – projektai. Žemaičių dailės muziejus jau 18 metų vykdo tiek regioninės, tiek respublikinės reikšmės meno projektus, todėl  muziejininkai yra į giję reikiamos patirties. Projektai, kurių veiklos kryptys orientuotos į tikslines lankytojų grupes – mokytojus, mokinius, bendruomenės atstovus bei platųjį visuomenės sluoksnį – leidžia patenkinti jų kultūrinius, švietėjiškus, išskirtinius laisvalaikio praleidimo istorinėje aplinkoje poreikius.

           Muziejus teikė paraiškas ir laimėjo finansavimą trims projektams iš Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondo (KRF) lėšų.  Vienas iš jų – tai tradiciniu tapęs tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis, kuris šiemet jau aštuntą kartą plungiškius ir miesto svečius  pakvies į klasikinės muzikos šventę. Festivalis, kuris tęsia  XIX a. kunigaikščio  Mykolo Oginskio dvare puoselėtas  kultūrines tradicijas, apdovanotas dviem reikšmingomis nominacijomis: Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos VI tarptautinį Mykolo Oginskio festivalį , skirtą M. K. čŒiurlionio metams paminėti,  pripažino Sėkmingiausiu 2011 metų turizmo renginiu, o dienraštis „Respublika“ Plungės M.Oginskio festivaliui į teikė nominaciją „Reiškinys, garsinantis Lietuvą“. Festivalis pateko į leidinio „Lietuva. 100 renginių, kuriuos verta išvysti“ sąrašą. Tarptautinis profesionaliosios muzikos festivalis ir toliau išsiskirs žanriniu požiūriu, nes jame dalyvauja tik simfoniniai ir kameriniai orkestrai. Dar vienas festivalio išskirtinumas – jau trečius metus rengiamos tarptautinės žirgų konkūro varžybos M. Oginskio festivalio taurei laimėti.

           2013-ieji paskelbti Tarmių metais. Per juos bus siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į tarmių gyvosios tradicijos tęstinumo problemas Lietuvoje. Europoje nėra nė vienos valstybės, kur tokioje mažoje teritorijoje būtų išlikę tiek daug skirtingų tarmių. Todėl kito projekto, teikto Kultūros rėmimo fondui pasirinkta tema – žemaitiškos tarmės. Šiame projekte   „Renginių ciklas, skirtas žemaitiškos tarmės puoselėjimui” numatytos į vairios veiklos: mokslinė konferencija „Žemaičių kalba šiandien ir jos išlikimo perspektyvos“, žemaitiškos poezijos savaitgalis, mokinių konkursas „Prašnekink žemaitį “. Projektas bus vykdomas Žemaitės memorialiniame muziejuje ir sujungs į vairias visuomenės grupes. Tarmių į vairovė, jos grožis išsaugomas tik gyvojoje kalboje. Jeigu žemaičio paklausi, kur jis gyvena, šis atsakys: „Onta mona gyvenėms“ – tai reiškia, jog kalbama ne tik apie trobesius, bet ir apie visą jo gyvenimišką būtį …  Ir mūsų, žemaičių, priedermė tą kalbos savitumą išlaikyti. Šio projekto vadovė – Žemaitės memorialinio muziejaus vedėja Aušra Petrošienė.

           Žemaičių dailės muziejus gyvena atsinaujinimo laikotarpį . Per pastaruosius septynerius metus Europos Sąjungos, Lietuvos valstybės biudžeto ir Plungės rajono savivaldybės lėšomis vykdomas projektas „Plungės Mykolo Oginskio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms“.  2012 metais  VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, pristatydama sėkmingiausius turizmo projektus ir pagerbdama geriausius projektų vykdytojus,  muziejaus administracijai  į teikė padėką  „Už ateities viziją“. Šiuo metu visu pajėgumu į sibėgėjo projekto trečias etapas, kuriam daug pastangų, laiko ir energijos atiduoda  Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas. Už projekto finansinę sėkmę ir  lėšų efektyvų panaudojimą atsakinga vyr. buhalterė Danutė Rimeikytė.

           Tikimasi, kad jau 2015 metų pradžioje rūmų erdvės suspindės autentiškomis  architektūrinėmis detalėmis, puošybos elementais. Lankytojus pasitiksime naujomis ekspozicijomis. Jose bus pristatoma ir Plungės miesto istorijos ištakos,  į sikūrimo laikotarpis, kunigaikščių Oginskių visuomeninė, kultūrinė veikla. Tuo tikslu iš KRF lėšų vykdomas dar vienas projektas – „Žemaičių dailės muziejus – kunigaikščio M. Oginskio rūmų ekspozicijos atnaujinimas, I dalis“. Projekto vadovei istorikei dr. Jolantai Skurdauskienei teks nemažai laiko praleisti archyvuose, ieškant naujų istorinių faktų apie Plungę, atrenkant medžiagą ekspozicijoms, bendradarbiaujant su archeologais.

           Dar tris projektus muziejus vykdo iš Plungės rajono  savivaldybės Kultūros rėmimo programos lėšų. 2013 – 2017 metais Žemaitija mini krikšto 600 metų jubiliejų. Vienam iš svarbiausių Lietuvos istorinių ir kultūrinių į vykių pažymėti paruoštas projektas „Lai nedingsta koplytėlės ir smūtkeliai“. Norime prasmingai ir netradiciškai paminėti du į vykius, tarpusavyje susijusius ta pačia – sakralumo – tema. Šiemet minėsime žymaus žemaičio akvarelininko Igno Budrio (1933 – 1999) 80 metų jubiliejų. Didžioji dalis jo kūrybinio palikimo saugoma Žemaičių dailės muziejuje. Ypač vertingos akvarelės, kuriose į taigiai atspindėtos krikščioniškos tradicijos autentiškoje žemaičių žemės aplinkoje. Žymus akvarelės meistras Ignas Budrys gimė 1933 m. gruodžio 25 d. Grigaičių kaime, Platelių valsčiuje. Aplinka, kurioje gimė, augo, paliko išskirtinį pėdsaką jo pasaulėjautoje. Dailininko kūryboje ryškūs gimtųjų apylinkių istoriniai sakraliniai atspindžiai: Beržoras su savo senomis koplyčiomis, vaizdingos Platelių apylinkės su harmoningai į komponuotais koplytstulpiais, koplytėlėmis bei Žemaičių Kalvarija, išsaugojusi gilias atlaidų tradicijas. Jau dabar projekto vadovė muziejininkė Irena Jonauskienė dėlioja projekto ciklo dalis, iš gausaus kūrybinio palikimo atrenkamos I. Budrio akvarelės, labiausiai atspindinčios Žemaitijos krikšto kelią.

           Tarptautinė muziejų taryba (ICOM) kasmet inicijuoja Tarptautinės muziejų dienos (gegužės 18 d.) renginius. Nuo 2005 m. rengiama tarptautinė muziejų bendruomenės akcija „Europos muziejų naktis“, į kurią nuo 2006 metų į sijungė ir Žemaičių dailės muziejus. Akcijos tikslas – parodyti muziejaus eksponatus naktį , kai paprastai muziejai nedirba, bei supažindinti su muziejais į vairių bendruomenių narius. Tą dieną organizuojami renginiai lankytojams nemokamai. Jau 8 metai iš eilės rengiamos muziejų naktys sulaukia plungiškių  teigiamo į vertinimo bei gausaus lankytojų būrio. Šiemet netradiciškai norime pristatyti 2012 metais Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis atnaujintą, rašytojai Žemaitei skirtą  ekspoziciją Bukantės dvarelyje – parengtas projektas „Šviesa naktį Žemaitės dvare“.

           Moksleivių ir mokytojų dėmesio turėtų sulaukti projektas – konkursas „Prašnekink žemaitį “. Šis konkursas skirtas Žemaitijos regiono bendro lavinimo mokykloms. Nuostatai jau yra išsiųsti mokykloms, belieka moksleiviams žemaičių tarme paruošti kūrybinį siužetą, į rašytą į elektronines laikmenas, ir pristatyti projekto vadovei Žemaitės memorialinio muziejaus vedėjai Aušrai Petrošienei. Finalininkų laukia muziejaus į steigti prizai. 

           Kartu su pavasariu plačiai atvertos muziejų durys pritraukti kuo į vairesnius visuomenės sluoksnius, o ypač jaunąją auditoriją, kurią norime  supažindinti su tais kultūriniais lobynais, už kurių jos saugomos. Šis poreikis  kiekvienais metais sėkmingai auga, į gauna vis didesnį pagreitį ir yra toks dinamiškas, jog muziejus priverstas ieškoti vis naujesnių ir į domesnių formų, temų, idėjų, pristatant muziejinę veiklą bendruomenei. Projektai – galimybė tai į gyvendinti.

 

Danutė Einikienė
Žemaičių dailės muziejus

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.