Vykdomas projektas „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto infrastruktūros plėtra“

2014-10-30

       Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viešoji į staiga Lietuvos verslo paramos agentūra ir Plungės rajono savivaldybės administracija 2013 m. vasario 11 d. pasirašė trišalę Viešosios turizmo infrastruktūros valstybės planuojamų projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-01-V priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projekto „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto infrastruktūros plėtra“ (projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-02-013) finansavimo ir administravimo sutartį .

       Projektas skirtas vienai dinamiškiausiai besivystančių turizmo krypčių – ekologiniam ir aktyviam poilsiui gamtinėje aplinkoje skatinti, siekiant kompleksiškai ir subalansuotai panaudoti Platelių ežero apylinkių gamtinį ir rekreacinį potencialą (kiek galima daugiau išnaudojant jau sukurtą turizmo infrastruktūrą). Projekto vykdymo metu numatoma į rengti 21,420 km turizmo trasą, kuri būtų pagrindas dviračių, pėsčiųjų ir vandens turizmo maršrutams sukurti.  

       Projekto rezultatai turės poveikį tiek socialinio, tiek ekonominio bei aplinkosauginio vystymosi atžvilgiu. Turizmo infrastruktūros ir susijusių rekreacinių paslaugų vystymas prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo. Skatinant turizmo augimą, daromas teigiamas poveikis regiono ekonominiam vystymuisi. Projekto į gyvendinamas nepažeidžia natūralios aplinkos sistemos, atveria galimybes plačiau naudotis gamtos ištekliais tiek dabarties, tiek ir ateities kartoms. Projekte numatyta plėtoti Platelių apylinkių infrastruktūrą bei taip prisidėti prie regiono darnaus vystymosi, nes Plungės rajonas, priešingai nei didieji Lietuvos miestai (Vilnius ar Klaipėda) bei kurortai (Palanga, Druskininkai), nėra visapusiškai išplėtotas bei sutvarkytas.

       Projekto į gyvendinimas sudarys vienodas galimybes abiejų lyčių atstovams, o taip pat bet kokios rasės, religijos, amžiaus žmonėms naudotis pasiektais rezultatais. Ekologinio ir aktyvaus poilsio infrastruktūros bei susijusių paslaugų vystymas nesudarys sąlygų diskriminuoti kurią nors lytį , nes bus  lygios galimybės gauti darbą bei atlygį už jį .

       Projekto veiklų į gyvendinimo pradžia – 2012 m. spalio 17 d., pabaiga – 2015 m. sausio 30 d.

       Per 2013-2014 metus jau į rengtas Paplatelės pėsčiųjų-dviračių takas, Platelių miestelio pėsčiųjų – dviračių takas, Plokštinės dviračių takas, Pakastuvos dviračių takas bei Šeirės pėsčiųjų-dviračių takas, pritaikytas ir neį galiesiems. Iš viso jau į rengta 18,513 km ilgio trasa.

 

Savivaldybės inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.