Visuomenės sveikata – gyventojų dvasinė, fizinė ir socialinė gerovė!

2015-04-28

 


 

 

         Plungės rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais iš aštuonių Europos miestų baigia įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo URBACT II programos finansuojamą projektą „4D miestai. Keturi miestų vystymosi veiksniai: sveikata, inovacijos, viešoji – privačioji partnerystė ir bendradarbiavimas“. Be daugelio kitų veiklų, vykdytų projekto metu, pažymėtinas svarbus pasiekimas – parengtas Vietos veiksmų planas. Projekto vadovė Žaneta Piepalienė džiaugiasi, kad Plungės miestas, būdamas vienas iš mažesnių projekte dalyvaujančių Europos miestų, tapo vienu iš šio sveikatos inovacijų projekto lyderiu.

Projekto „4D miestai“ pasiekimus pristato projekto vadovė Žaneta Piepalienė
Konferenciją veda meras Audrius Klišonis

         Š. m. balandžio 23 d. įvyko baigiamasis projekto renginys – URBACT Vietos palaikymo grupės narių susitikimas ir konferencija, skirta projekto pasiekimams aptarti. Savivaldybės meras Audrius Klišonis pasidžiaugė, kad tos idėjos, kurios gimsta savivaldybėje, randa atgarsį ir nacionalinėse institucijose, ir tarptautiniame lygmenyje. „Iš šio projekto patirties galima teigti, kad didieji miestai turi tas pačias problemas kaip ir mažieji miestai“, – sakė meras. – Svarbu turėti ilgalaikių veiksmų programą“. Audrius Klišonis priminė, kad Žaneta Piepalienė ir Savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė buvo šio projekto iniciatorės. Jis taip pat pažymėjo, kad šis sėkmingai įgyvendintas projektas sudarys galimybes sutelkti jėgas įvykti tiems materialiems ir dvasiniams pokyčiams, kurie lems, kad Plungės rajono gyventojai būtų sveikesni.

         Konferencijoje buvo skaitomi pranešimai visuomenės sveikatos temomis: „Gyvent aktyviai apsimoka! Plungės rajono savivaldybės patirtis, įgyvendinant URBACT projektą ,,4D miestai“ (pranešėja Žaneta Piepalienė); ,,Visuomenės sveikatos priežiūros aktualijos Lietuvoje” (pranešėjas Audrius Ščeponavičius); „Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybėse” (pranešėjas Romualdas Sabaliauskas); „Savivaldybių vaidmuo, saugant ir stiprinant gyventojų sveikatą“ (pranešėja –  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Laima Kaveckienė); „Valstybės ir savivaldybių bendradarbiavimas įgyvendinant kūno kultūros ir sporto politiką“ (pranešėja – Kūno kultūros ir sporto depatamento prie LRV Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėja Inga Gerulskienė; „Klaipėdos miesto patirtis URBACT „Sveiko senėjimo” projekte” (pranešėja – Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Jūratė Grubliauskienė); „Funkcionalaus bendradarbiavimo rezultatų atspindys Klaipėdos rajono gyventojų elgsenoje“ (pranešėja – Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos tarybos narė Neringa Tarvydienė).

         Audrius Klišonis padėkojo visiems URBACT Vietos palaikymo grupės nariams, konferencijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą. Išreiškė viltį susitikti po kelerių metų ir įvertinti, kas nuveikta visuomenės sveikatinimo srityje, nes svarbiausia, kad būtų užtikrintas pradėtų darbų ir iniciatyvų tęstinumas.

         Projekto „4D miestai“ vadovė Žaneta Piepalienė visiems palinkėjo sėkmės ir tolesnio dalyvavimo įgyvendinant URBACT Vietos palaikymo grupės parengto Vietos veiksmų plano priemones.

Aktualijas Lietuvoje pristato Audrius Ščeponavičius Pasisako Romualdas Sabaliauskas
Pranešimą skaito Laima Kaveckienė Kūno kultūros ir sporto politiką pristato Inga Gerulskienė
Klaipėdos miesto patirtį URBACT projekte pristato Jūratė Grubliauskienė Pranešėja Neringa Tarvydienė
Renginio dalyviai
 
 
 
Parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Jonušienė
 
 
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.