Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio sumažinimo tvarka – deklaracijų teikimas

2017-11-21

  Į Plungės rajono savivaldybės administraciją ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ kreipiasi gyventojai, klausdami, kaip susimažinti vietinės rinkliavos mokestį , kai pastatai (butas) nenaudojami, o gyventojai išvykę.

   Primename, kad, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-1 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“, nuo š. m. kovo 1 d. Plungės rajone buvo į vesta dvinarė rinkliava, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji į mokos dalys. Pastoviąją vietinės rinkliavos dalį moka visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar į galioti asmenys.

  Dvinarės rinkliavos nuostatai ir metodika skelbiama Plungės rajono savivaldybės tinklalapyje www.plunge.lt (skyrelyje „Aplinkosauga“), UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ tinklalapyje www.tratc.lt bei Teisės aktų registre www.e-tar.lt. Informacija apie vietinės rinkliavos mokėjimo pasikeitimus skelbta vietos laikraščiuose.

 

  Atkreipiame dėmesį , kad kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui išsiųsto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimo antroje pusėje pateikta informacija apie rinkliavos mokesčio susimažinimo tvarką.

 

  Kintamoji į mokos dalis už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gali būti sumažinta jeigu:

  * individualiame name (išskyrus sodų ir garažų paskirties objektus), bute yra negyvenama ar juo nesinaudojama ne trumpiau kaip šešis kalendorinius mėnesius ir ne ilgiau kaip vienerius kalendorinius metus. Tokiu atveju norint, kad būtų perskaičiuotas kintamos į mokos dydis, privalu visa tai deklaruoti:

  1. Pateikti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą – Sąžiningumo deklaraciją, kurioje nurodomas konkretus laikotarpis, kurio metu nesinaudosite komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

   2. Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, rinkliavos mokėtojas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ privalo pateikti elektros energijos tiekėjo pažymą apie per deklaruotą laikotarpį suvartotą elektros energijos kiekį (sunaudotas elektros energijos kiekis per metus negali viršyti 50 kWh). Jeigu Deklaraciją pateikęs rinkliavos mokėtojas per nustatytą terminą tokių dokumentų nepateikia arba pateikti dokumentai patvirtina, kad Deklaravimo laikotarpiu elektros energijos kiekis viršija 50 kWh, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ perskaičiuoja rinkliavos mokėtojui mokėtiną vietinės rinkliavos mokestį , į traukdamas į mokėtiną sumą kintamąją rinkliavos dalį .

 Prašymą – Sąžiningumo deklaraciją UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ galima teikti visus metus iki Deklaracijoje nurodomo laikotarpio pradžios.

 

  Plungės rajono savivaldybės administracijos informacija

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.