Viešųjų pirkimų procedūros Plungės rajono savivaldybėje vykdomos pagal įstatymus

2017-05-24

Meilėje, kare ir, panašu, politikoje visos priemonės geros, net jei jos akivaizdžiai prasilenkia su galiojančiomis taisyklėmis. „Po Savivaldybės tarybos nario Roberto Endriko per vieną laikraštį išdėstytų minčių noriu viešai pasakyti, kad viešieji pirkimai Plungės savivaldybėje organizuojami pagal į statymu nustatytą tvarką ir terminus, dėl to negali būti jokių interpretacijų. Prieš reikšdamas savo nuomonę, R. Endrikas galėjo bent pasidomėti viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, kad nekalbėtų netiesos ir neklaidintų plungiškių“, – sakė Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jūratė Garčinskaitė.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja J. Garčinskaitė pažymėjo, kad, organizuojant Babrungo slėnio ir Laisvės alėjos sutvarkymo projekto pirkimą, nebuvo jokių pažeidimų – procedūra vyksta taip, kaip numatyta Viešųjų pirkimų į statyme.

„Kalbėdamas apie Babrungo slėnio sutvarkymo projekto pirkimą, R. Endrikas piktinosi, neva Savivaldybė galimiems rangovams davė tik 8 dienas paraiškai pateikti. Noriu pažymėti, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų į statymu, organizuojant atvirą supaprastintą konkursą, kaip buvo šiuo atveju, tiekėjams duodamos 7 darbo dienos pateikti savo pasiūlymus. Minėtasis konkursas pagal savo vertę nėra peržengęs ribų, kad galėtų vadintis tarptautiniu konkursu, kaip yra tunelio po geležinkeliu projekto atveju. Pirkinio preliminari vertė apsprendžia paslaugos pirkimo būdą. Jeigu supaprastinto atviro konkurso dalyvis suvokia, kad per 7 darbo dienas nespės tinkamai parengti paraiškos, gali rašyti prašymą per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą terminą pratęsti, – paaiškino J. Garčinskaitė. – Noriu priminti, kad Babrungo slėnio projektas nėra pirmasis projektas Plungėje, kai paraiškai pateikti duodamos 7 darbo dienos. Perkant Mykolo Oginskio dvaro rekonstrukcijos projektus, paraiškoms buvo tokie pat terminai kaip Babrungo slėnio projektui, ir niekam nekilo jokių problemų. Todėl linkėčiau, prieš viešai reiškiant nuomonę, bent jau pasidomėti Viešųjų pirkimų į statymu, jame nurodytais terminais. Jei R. Endrikas būtų bent pasiteiravęs Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus specialistų, mielai būtume jį apie terminus informavę, tačiau nei jis, nei jo nuomonę išspausdinusio laikraščio atstovai nepaklausė apie supaprastinto atviro konkurso organizavimo tvarką, ir faktą apie 7 dienas paraiškai pateikti interpretavo pagal savo supratimą“.

Viešojoje erdvėje buvo pasirodę interpretacijų ir dėl tunelio po geležinkeliu projekto, neva Savivaldybė apie pirkimą neteikia jokių ataskaitų.

„Proceso metu ataskaitos nėra duodamos. Jos teikiamos į vykdžius pirkimą, po visų galimų konkurso apskundimo terminų, paskelbus apie į vykusį pirkimą Savivaldybės tinklalapyje ir paviešinus sutartį . Tokie procedūriniai dalykai taip pat nustatyti į statymu, ir kitaip nebus. Pirkimo procedūrai prasidėjus ar į pusėjus, pirkimo organizatorius, t. y. – Savivaldybė, negali skelbti, nei kas dalyvauja, nei ką siūlo. Antraip būtų pažeistas konfidencialumas, dalyviams galimai sudarytos nevienodos sąlygos, gali būti, kad konkurso dalyviams kiltų noras vieniems kitus skųsti ir panašiai. Šiam finansiniam etapui Europos Sąjungos parama Lietuvoje į gyvendinamiems projektams dar nėra į sibėgėjusi, rinkoje jaučiamas projektų badas, dėl užsakymų tiesiog kaunamasi tiesiogine to žodžio prasme visomis leistinomis ir neleistinomis priemonėmis“, – pastebėjo J. Garčinskaitė.

Grį žtant prie Babrungo slėnio sutvarkymo projekto pirkimo temos, J. Garčinskaitė informavo, kad vokai su konkurso dalyvių pasiūlymais bus atplėšti birželio 2 dieną. Terminas nukeltas dėl to, kad buvo gauta viena iš atviro konkurso dalyvių pretenzija. Kiti dalyviai dėl paraiškos pateikimo terminų konkurso organizatoriui jokių pretenzijų neturėjo.

„Atplėšę vokus, pirmiausiai vertinsime, ar paraiškos tiekėjai atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Pagal apimtis tas vertinimas užtruks savaitę ar dvi. Reikalavimus atitikusių tiekėjų vokai su pasiūlymais bus atplėšti dar kartą – šį kartą bus vertinama siūloma paslaugų kaina. Po to bus skelbiamos derybos. Savivaldybė savo ruožtu stengsis Babrungo slėnio ir Laisvės alėjos sutvarkymo (projektavimo ir statybos) darbus nupirkti dar pigiau, nei siūlo tiekėjai, kaip pavyko derantis dėl centrinio stadiono sutvarkymo projekto. čŒia po visų procedūrų Savivaldybė nusiderėjo apie 25 tūkstančius eurų. Sutartis dėl stadiono pritaikymo visuomenės poreikiams sudaryta su UAB „LitCon“, kuri registruota Vilniuje“, – informavo Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

„Esu pasiruošusi visiems – ir politikams, ir ne politikams – bet kurio Savivaldybės organizuoto pirkimo atveju išaiškini, kokios taikomos procedūros. Neteisingas jų interpretavimas tarp žmonių sėja abejones dėl procesų skaidrumo. Reikia stengtis kelti Plungės rajono, kaip tikslinės teritorijos, prestižą, ir tuo užsiimti turi ne vien tik valstybės tarnyboje dirbantys Savivaldybės administracijos darbuotojai“, – kalbėjo J. Garčinskaitė.

 

Plungės rajono savivaldybės informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.