VI-oji Pasaulio žemaičių dailės paroda

2012-05-30

 

VI -OJI PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILč–S PARODA.
ŽEMAITIJOS KRIKŠTUI 600
      2012 m. birželio 9, 10 ir 17 dienomis į Plungę, TelÅ¡ius ir Biržuvėnus lankytojus vėl pakviesime į jau VI-osios Pasaulio žemaičių dailės parodos ekspozicijų atidarymo renginius. Å eÅ¡tą kartą vyksianti paroda, Å¡iemet skirta artėjančiam Žemaitijos 600 metų krikÅ¡to jubiliejui. Parodos globėju sutiko tapti TelÅ¡ių vyskupas dr. Jonas Boruta SJ. Å ios dailės Å¡ventės rengėjai, jau daugelį metų bendradarbiaujantys, – Žemaičių dailės muziejus, Vilniaus dailės akademijos TelÅ¡ių dailės fakultetas ir TelÅ¡ių rajono savivaldybės Kultūros centras.
     
      Žemaičių dailės parodos – XX a. Nepriklausomos Lietuvos kultūros gyvenimo palydovės. Menininkų sambūris, užgimęs iÅ¡ siekio puoselėti ir parodyti pasauliui savitą lietuvių kultūrą, Å¡ią idėją iÅ¡saugojo per visas dvideÅ¡imtajame Å¡imtmetyje tautą iÅ¡tikusias negandas.
      Telkti žemaičių menininkus pirmasis XX a. ketvirtajame deÅ¡imtmetyje pradėjo visuomenininkas, poetas ir muziejininkas Pranas Genys. Jo rūpesčiu 1938 m. rugpjūčio 25 – rugsėjo 5 dienomis TelÅ¡ių pradžios mokykloje duris atvėrė I-oji Žemaičių meno paroda. Tada 17 autorių pristatė 115 tapybos, grafikos, skulptūros ir keramikos darbų. Vėliau, jau naujai iÅ¡kilusiuose muziejaus „Alka“ rūmuose, žemaičių parodos buvo surengtos 1940 m. ir 1943 m.
      Mintis apie antrą žemaičių dailės parodų laidą gimė Antrosios Nepriklausomos Lietuvos auÅ¡roje. Sąjūdžio įkarÅ¡tyje kilusi mintis kas ketveri metai vienyti po pasaulį iÅ¡sibarsčiusius žemaičių dailininkus ir parodyti jų darbus, 1989 m. įsikūnijo į įspūdingą galingai nuskambėjusią dailės fiestą. IÅ¡ pirmųjų Å¡ios ekspozicijos rengėjų – Algimanto Å važo, Antano Olbuto, Aloyzo Stasiulevičiaus, Rimanto Dauginčio, Viktoro Liutkaus – Pasaulio žemaičių dailės parodų organizacinius rūpesčius perėmė Žemaičių dailės muziejus. Plungėje, kunigaikÅ¡čio Mykolo Oginskio rūmuose, žemaičių kūrybos pristatymai, pavadinti „Pasaulio žemaičių dailės paroda“, pradėti rengti nuo 1994 m. Nuo to laiko muziejus tapo svarbiu žemaičių dailininkų ir jų kūrybos centru. Per 1994–2011 m. laikotarpį Plungės muziejuje buvo surengtos keturios Pasaulio žemaičių dailės parodos, apie 300 įvairių dailininkų personalinių ir grupinių parodų. Žemaičių dailę reprezentuojančiam muziejui dailininkai dovanojo apie 3000 dailės darbų.
      2012 m. vyksianti VI-oji paroda skiriama Žemaitijos krikÅ¡to 600 metų jubiliejui, kurį su visomis iÅ¡kilmėmis minėsime 2013–2017 m. Sunkiai priėmusi krikÅ¡tą, Žemaitija ilgainiui tapo katalikybės bastionu, kryžių kraÅ¡tu, „Šventąja Žemaitijos žeme“ tituluojamu Lietuvos regionu.
      Å iemet savo pastarųjų ketverių metų kūrybą pristatys Lietuvoje ir užsienyje (Ukrainoje, JAV, Danijoje, Australijoje) gyvenantys dailininkai profesionalai, tautodailininkai, o taip pat Vilniaus dailės akademijos TelÅ¡ių dailės fakultete studijuojantis jaunimas. TradiciÅ¡kai parodos metu yra pagerbiami jau į Amžinybę iÅ¡ėję žemaičių dailininkai.
      Vien Plungėje M. Oginskio rūmuose pristatomoje profesionaliosios vaizduojamosios ir taikomosios dailės ekspozicijoje norą dalyvauti pareiÅ¡kė 112 dailininkų. Vyriausias parodos dalyvis – Å¡iemet 91-ąjį gimtadienį atÅ¡ventęs dailininkas Andrius Valius. Kitas iÅ¡tikimas žemaičių dailės parodų dalyvis,  greitai savo devyniasdeÅ¡imtmetį Å¡vęsiantis Valerijonas Galdikas, pirmą kartą savo darbus Žemaičių parodoje eksponavo dar 1943 m. TelÅ¡iuose. NepamirÅ¡ta Pasaulio žemaičių parodos ir iÅ¡tikimai joje daug metų dalyvauja: Alfonsas Čepauskas, Valerijonas Jucys, JAV gyvenanti Ona Čepelienė, Bronius GruÅ¡as, Adalbertas Nedzelskis ir visas pulkas kitų dailininkų.
      Labai džiugu, kad auga ir gausėja jaunoji karta dailininkų, gimusių devintajame XX a. deÅ¡imtmetyje, tai – Egidija Brinkytė, Donata Banevičiūtė, Gražina Eimanavičiūtė, Jonė Å lepetytė, Martyna KaÅ¡inskaitė, Martynas Petreikis, Neringa PoÅ¡kutė, Jurga Sutkutė, Darius Vilius. O Å¡tai jauniausiai parodos dalyvei, pareiÅ¡kusiai karÅ¡tą norą pristatyti savo darbus, vilnietei Onai Stasiulevičiūtei  – trylika metų.
      Å iemet parodai dailininkai pristatė apie tris su puse Å¡imto savo darbų. Tad meno tarybai teko nemenkas darbas – atrinkti parodai ne tik geriausius darbus, bet ir iÅ¡rinkti parodos laureatus. Tarybos nariams – Petrui Gintalui, Algei Dargienei, Virginijai Degenienei, Romualdui Inčirauskui, Daliai Onai Matulaitei, Aloyzui Stasiulevičiui ir Beatai Zdramytei – sutarus, Å¡iemet numatomos trys nominacijos: už temos istoriÅ¡kumą ir jos interpretaciją; už profesionalumą; už inovatyvumą. Laureatai bus apdovanoti dailininkės plungiÅ¡kės, Vilniaus dailės akademijos TelÅ¡ių dailės fakulteto Metalo plastikos katedros vedėjos Beatos Zdramytės sukurtais sidabriniais parodos ženkleliais.
      Žemaičių dailės Å¡ventei atveriant duris, sveikiname visus dalyvius ir parodos lankytojus. Tegu žemaičių menas įsipina į Lietuvos kultūros vainiką, praturtindamas jį naujais atspalviais, originaliomis formomis ir savita pasaulėžiūra, suteikdamas žiūrovams nepamirÅ¡tamų emocijų.

 

PLUNGč–, TELÅ IAI, BIRŽUVč–NAI
2012 m. birželio 9 – spalio 15 d.
P R O G R A M A
Birželio 9 d. (Å¡eÅ¡tadienį) PLUNGč–JE
Birželio 10 d. (sekmadienį) TELÅ IUOSE
Birželio 17 d. (sekmadienį) BIRŽUVč–NUOSE (TelÅ¡ių r.)

 

Jolanta Skurdauskienė
Žemaičių dailės muziejus

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.