Verslininkai vangiai naudojasi smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo galimybėmis

2017-05-25

Gegužės 22 d. Savivaldybėje vyko Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisijos posėdis, kuriame buvo svarstomi pareiškėjų prašymai dėl SVV rėmimo lėšų iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo.  

Komisijos primininkas Ričardas Jocys tikėjosi, kad atsiras daugiau SVV įmonių, norinčių gauti paramą verslui, tačiau iš viso Komisijai svarstyti buvo pateiki 4 prašymai. Pareiškėjai prašė iš dalies padengti šių verslo sričių išlaidas: informacinių ir reklaminių leidinių leidimo ir rinkodaros  priemonių; įmonės interneto svetainės kūrimo ir (ar) atnaujinimo; SVV įmonės vadovų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų. Iš visų keturių pateiktų prašymų tik vienas pareiškėjas atitiko visus reikalavimus, kuriam Komisija nusprendė skirti 400 Eur SVV rėmimo lėšų. Du pareiškėjai

prašė kompensuoti būsimas išlaidas, tačiau pagal SVV rėmimo lėšų skyrimo ir naudoji

mo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) rėmimo lėšos gali būti skiriamos išlaidoms, patirtoms per einamuosius ir už vienerius ankstesnius metus iki prašymo pateikimo dienos, padengti. Todėl Komisija paprašė informuoti pareiškėjus, kad jie teiktų prašymą dar kartą kito kvietimo metu, kada planuojamos išlaidos jau bus patirtos ir su nauju prašymu bus pateikti dokumentai, įrodantys patirtas išlaidas ir šių išlaidų apmokėjimą. Paskutinio pareiškėjo didžioji prašomų kompensuoti išlaidų dalis buvo patirtos vėliau nei vieneri ankstesni metai nuo prašymo pateikimo dienos. Dėl šios priežasties Komisija jo pateiktų dokumentų nesvarstė. Iš minėto pareiškėjo pateiktų dokumentų reikalavimus atitiko vienas – tai pagrindžiantis išlaidas, patirtas dalyvaujant mokymuose. Už tai Komisija nusprendė skirti 44,5 Eur SVV rėmimo lėšų. Tačiau Komisija pasiūlė kreiptis į pareiškėją su paklausimu, ar jis sutinka gauti 44,5 Eur kompensaciją už vienus mokymus (nes, vadovaujantis Aprašu, sutikus gauti paramą  pareiškėjui ateinančius 3 metus kompensacija už jokius kitus mokymus negalės būti skiriama), ar pasilieka galimybę dalyvauti kituose mokymuose ir pretenduoti į didesnę dalinę kompensaciją vėliau. Komisijai, svarstant šį prašymą,  kilo neaiškumų dėl pareiškėjo prašymo kompensuoti laikraščių gamybos išlaidas, – Komisijos nariams buvo neaišku, kokio turinio laikraščiai buvo spausdinami. Dėl šios priežasties Komisijos nariai nusprendė, kad pareiškėjas ir visi kiti būsimi pareiškėjai, prašantys kompensacijos už įvairių leidinių, lankstinukų ar laikraščių spausdinimą, turės pateikti vizualią medžiagą, kaip leidinys atrodė, pvz. nuotrauką, pavyzdį, kopiją ar pan.   

Vykusiame Komisijos posėdyje buvo nutarta dar kartą peržiūrėti SVV rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, kad tiek pareiškėjams, tiek Komisijos nariams kiltų kuo mažiau neaiškumų skirstant rėmimo lėšas.

Priminame, kad šių metų vasario 15  dieną Plungės rajono savivaldybės taryba patvirtino Savivaldybės biudžetą, kuriame po maždaug 10 metų pertraukos buvo įtraukta priemonė „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas“. Jai numatytas 10 000 eurų finansavimas. Pirmojo kvietimo metu teikti prašymus šioms lėšoms gauti verslininkų aktyvumas buvo labai mažas. Administracija ragina SVV subjektus būti aktyvesnius ir prašymus rėmimo lėšoms gauti teikti antro kvietimo metu, kurį planuojama skelbti šių metų III ketvirtį. Tai galimybė ne tik plėtoti verslą, bet ir telkti įmonėse kvalifikuotus darbuotojus bei stabdyti migraciją.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 448) 73 145, el. paštu toma.rupeike@plunge.lt

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.