Valstybinės reikšmės kelių žiemos priežiūros darbai Plungės rajono savivaldybėje

2017-10-30

Kaip ir kasmet, žiemos kelių priežiūra bus atliekama pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatytą tvarką.

Pirmiausia valomi ir barstomi keliai, kuriuose eismo intensyvumas yra didžiausias.  Magistraliniame kelyje Šiauliai-Palanga (prižiūrimo ruožo ilgis Plungės rajono savivaldybėje 32,51 km) kelio danga prižiūrima pagal II – vidutinį – priežiūros lygį , kiti kelio elementai pagal III –žemą –  magistralinių kelių priežiūros lygį . Valomas sniegas ir barstomos slidumą mažinančios medžiagos nuo 4 iki 22 val. Susiformavus slidžiai dangai naktį , pirmą kartą šis kelias pabarstomas iki 7 val. Pasikeitus oro sąlygoms dienos metu, nuvalomas ir pabarstomas per 3 darbo valandas, nustojus snigti. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, eismas gali nutrūkti ne ilgiau kaip 4 val.

Krašto kelių danga prižiūrima pagal krašto kelių II –vidutinį – ir III – žemą – priežiūros lygius, kiti kelio elementai – pagal III – žemą – krašto kelių priežiūros lygį .

Didesnio eismo intensyvumo – t. y. II priežiūros lygio – keliuose žiemos tarnybos darbai vykdomi nuo 6 val. iki 19 val., o esant slidumui, pirmą kartą jie pabarstomi iki 8 val. ryto. Pasikeitus oro sąlygoms dienos metu, nuvalomi ir pabarstomi per 4 darbo valandas, nustojus snigti. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, eismas gali nutrūkti ne ilgiau kaip 8 val.                         

Plungės rajono savivaldybėje krašto kelių grupei K2 priskiriama:

Kelio Nr.

Kelio pavadinimas

Ruožo pradžia, km

Ruožo pabaiga, km

Ruožo ilgis, km

164

Mažeikiai-Plungė-Tauragė

29,869

69,796

39,927

166

Plungė-Vėžaičiai

0,000

22,313

22,313

169

Skuodas-Plungė

33,046

47,811

14,765

Danga žiemą rajoninės reikšmės keliuose prižiūrima pagal rajoninių kelių I, II ir III priežiūros lygius, kiti kelio elementai šiuose keliuose prižiūrimi pagal III -žemą – rajoninių kelių priežiūros lygį . 

Pagal I rajoninių kelių priežiūros lygį prižiūrimi keliai, kuriuose eismo intensyvumas yra didesnis kaip 1000 automobilių per parą. Šiuose keliuose valomas sniegas bei barstomos slidumą mažinančios medžiagos nuo 6 iki 19 val., pirmą kartą normaliomis sąlygomis tuos darbus atliekant iki 9 val. ryto. Jeigu keičiasi oro sąlygos dienos metu, keliai nuvalomi ir pabarstomi ne vėliau kaip per 5 darbo valandas, nustojus snigti arba pustyti. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, eismas gali nutrūkti ne ilgiau kaip 10 val.

Plungės rajono savivaldybėje rajoninių kelių grupei R1 priskiriama:

Kelio Nr.

Kelio pavadinimas

Ruožo pradžia, km

Ruožo pabaiga, km

Ruožo ilgis, km

3201

Truikiai- Prūsaliai

0,000

9,088

9,088

3202

Pauošniai-Plateliai

0,000

11,027

11,027

3221

Privažiuojamasis kelias prie Plungės nuo kelio Šiauliai-Palanga

0,000

0,618

0,618

3222

Privažiuojamasis kelias prie Prūsalių nuo kelio Šiauliai-Palanga

0,000

1,776

1,776

Pagal II rajoninių kelių priežiūros lygį prižiūrimi keliai, kuriuose eismo intensyvumas 500-1000 aut./parą. Šiuose keliuose sniegas valomas ir barstomos slidumą mažinančios priemonės nuo 9 iki 18 val., pirmą kartą normaliomis sąlygomis tuos darbus atliekant iki 14 val., pabaigus darbus aukštesnės reikšmės keliuose. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 24 val.

Plungės rajono savivaldybėje rajoninių kelių grupei R2 priskiriama:

Kelio Nr.

Kelio pavadinimas

Ruožo pradžia, km

Ruožo pabaiga, km

Ruožo ilgis, km

2302

Salantai-Plateliai-Alsėdžiai

7,392

34,049

26,657

3205

Plungė-Žlibinai-Žarėnai

0,000

9,633

9,633

3206

Plungė-Medingėnai

0,000

4,774

4,774

3207

Staneliai-Vilkaičiai

0,000

1,098

1,098

3211

Mardosai-Karklėnai-Šiemuliai

0,000

3,852

3,852

3216

Liepgiriai-Šateikiai-Gintališkė

3,800

7,500

3,700

3224

Privažiuojamasis kelias prie Aleksandravo nuo kelio Šiauliai-Palanga

0,000

1,117

1,117

4603

Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas

13,770

16,266

2,496

4603

Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas

22,046

25,800

3,754

4614

Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai

21,053

24,059

3,006

Likę kiti rajoniniai keliai prižiūrimi pagal III rajoninių kelių priežiūros lygį . Juose dirbama nuo 9 iki 18 val. Keliai nebarstomi, valomas tik sniegas, baigus tvarkyti krašto reikšmės bei aukštesnio priežiūros kokybės lygio rajoninius kelius. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, eismas juose gali nutrūkti ne ilgiau kaip 48 val.

Plungės rajono savivaldybėje rajoninių kelių grupei R3 priskiriama:

Kelio Nr.

Kelio pavadinimas

Ruožo pradžia, km

Ruožo pabaiga, km

Ruožo ilgis, km

3205

Plungė-Žlibinai-Žarėnai

9,633

16,928

7,295

3206

Plungė-Medingėnai

4,774

13,036

8,262

3207

Staneliai-Vilkaičiai

1,098

12,609

11,511

3208

Rietavas-Lioliai-Mažieji Mostaičiai

11,654

19,460

7,806

3210

Žemaičių Kalvarija-Gegrėnai-Medsėdžiai

0,000

15,527

15,527

3211

Mardosai-Karklėnai-Šiemuliai

3,852

8,339

4,487

3213

Kuliai-Šiemuliai-Gaudučiai

0,000

10,548

10,548

3214

Šiemuliai-Reiskiai

0,000

5,629

5,629

3215

Vieštovėnai-Juodeikiai-Mižuikiai

0,000

11,769

11,769

3216

Liepgiriai-Šateikiai-Gintališkė

0,000

3,800

3,800

3216

Liepgiriai-Šateikiai-Gintališkė

7,500

13,345

5,845

3217

Gintališkė-Medsėdžiai

0,000

10,128

10,128

3219

Truikiai-Babrungėnai

0,000

8,029

8,029

3220

Jogaudai-Grumbliai

0,000

6,264

6,264

3223

Privažiuojamasis kelias prie Stonaičių invalidų namų nuo kelio Plungė-Vėžaičiai

0,000

2,031

2,031

3225

Privažiuojamasis kelias prie Narvaišių nuo kelio Šiauliai-Palanga

0,000

0,973

0,973

3226

Stalgėnai-Luknėnai

0,000

4,143

4,143

3227

Privažiuojamasis kelias prie Kantaučių nuo kelio Staneliai-Vilkaičiai

0,000

1,578

1,578

3228

Privažiuojamasis kelias prie Virkšų nuo kelio Salantai-Plateliai-Alsėdžiai

0,000

3,025

3,025

3230

Privažiuojamasis kelias prie Gegrėnų nuo kelio Žemaičių Kalvarija-Gegrėnai-Medsėdžiai

0,000

1,034

1,034

3232

Privažiuojamasis kelias prie Kėkštų nuo kelio Šiauliai-Palanga

0,000

1,120

1,120

3234

Alsėdžiai-Dišliai

0,000

2,691

2,691

3235

Privažiuojamasis kelias prie Juodeikių nuo kelio Vieštovėnai-Juodeikiai-Mižuikiai

0,000

0,787

0,787

3236

Burbaičiai-Sėleniai

0,000

3,246

3,246

3237

Laumalenkos -Plokščiai

0,000

4,699

4,699

4603

Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas

16,266

22,046

5,780

4603

Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas

25,800

30,719

4,919

4606

Telšiai-Lieplaukė-Plungė

8,517

23,046

14,529

4614

Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai

3,815

13,423

9,608

4618

Sarakai I-Gedrimai-Žemaičių Kalvarija

6,272

11,050

4,778

Ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai:

Avaringumas žiemos metu labai priklauso nuo vairuotojų elgesio kelyje. Būtinas mandagumas bei geranoriškumas kitų eismo dalyvių atžvilgiu. Svarbu nepamiršti, kad pavojingiausios važiavimo sąlygos susidaro, kai oro temperatūra būna apie nulį , nes tokioje temperatūroje ant kelio dangos esantis vanduo virsta ledo kristalais, ir danga, nors iš pažiūros tamsi, yra labai slidi. Tokiu metu ypač daug pavojų vairuotojų tyko ant tiltų, viadukų, miškingose vietovėse. Kadangi tokiose vietose kelio dangos temperatūra yra žemesnė, slidi danga susidaro greičiau. Būtina suprasti, kad, nustačius kelio ruožą, kuriame danga tapo slidi, neį manoma per minutę ją pabarstyti ir užtikrinti vasaros laikotarpio važiavimų sąlygų. Todėl sudėtingomis oro sąlygomis nuo didelių problemų apsaugoti gali tik pasirinktas saugus važiavimo greitis ir atidumas.

Pamačius kelyje dirbantį barstytuvą, rekomenduojame laikytis saugaus atstumo nuo jo, kuris nurodytas ant mechanizmo. Važiuojant per arti dirbančios technikos, atsiranda pavojus stiklo į daužimui dėl atsitiktinai iškritusių sušalusių druskos kristalų. Lenkti barstytuvą yra pavojinga ir tai galima atlikti tik visiškai į sitikinus, kad lenkimas bus saugus.

Ne mažiau atidūs žiemą turėtų būti ir pėstieji, kuriems būtina naudoti atšvaitus. Žmogus be atšvaito tamsiu paros metu pastebimas likus 50 m atstumui, o su atšvaitu – 150 m. Svarbu prisiminti, kad į žengti į važiuojamąją dalį reikia tik po to, kai į vertinamas atstumas iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitis, bei į sitikinus, kad tai saugu. Pėstieji, kaip ir kiti eismo dalyviai, pirmiausiai savo saugumu turi pasirūpinti patys.

 

Savivaldybės inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.