Vaikų institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas

2017-02-22

 

       Likusių be tėvų globos vaikų institucinės globos pertvarkos strateginis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – į tėvių, globėjų šeimoje.

       Pertvarka vykdoma dviem etapais:

       I etapas (iki 2018 metų) – pertvarkai reikalingų sąlygų sukūrimas ir paslaugų teikimas, didinant esamų prieinamumą.

       II etapas (iki 2020 metų) – plečiama paslaugų infrastruktūra regionuose ir pradedamos teikti naujų formų paslaugos tikslinėms grupėms.

       Plungės vaikų globos namuose šiuo metu gyvena 35 globojami (rūpinami) vaikai iki 18 metų. 2016 m. 7 vaikai buvo grąžinti tėvams, 6 vaikai buvo perduoti globoti (rūpinti) į šeimą ir 5 vaikai iš šios į staigos išėjo sukakus pilnametystei. Be abejo, kol nesukurtos reikalingos sąlygos, vis dar vaikai siunčiami į globos namus. Praėjusiais metais buvo apgyvendinti 7 vaikai.

       Vykdant institucinės globos sistemos pertvarką, savivaldybėje pradėtos stiprinti esamos ar kurti naujos paslaugos. Nuo 2016 m. pradžios Plungės socialinių paslaugų centre į steigti 2 etatai atestuotų socialinių darbuotojų, kurie vykdo būsimų globėjų ir į tėvių paiešką, atranką, jų mokymus, konsultavimą ir teikia pagalbą jau paskirtiems globėjams bei į vaikinusioms vaikus šeimoms. Per 2016 metus šie darbuotojai parengė 19 globėjų ir 2 į tėvius. Šiuo metu rengiami 7 asmenys. Kuo daugiau parengiama asmenų (šeimų), pageidaujančių globoti ir į vaikinti, tuo mažesnė galimybė vaikams patekti į institucinę globą.

       Šiais metais jau pradedamas į gyvendinti Plungės rajono savivaldybės projektas „Kompleksinės pagalbos šeimai teikimas bendruomeniniuose šeimos namuose“. Jį vykdo  projekto partneris – VšĮ „Edukacija kitaip“,- kuri teiks psichosocialinę pagalbą, šeimos į gūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas, pozityvios tėvystės į gūdžių mokymus ir vaikų priežiūros paslaugas bei vykdys kitas veiklas.

       Šiuo metu rengiamas profesionalaus socialinio globėjo paslaugos organizavimo tvarkos aprašas. Kad vaikas patirtų kuo mažesnę žalą atskyrimo nuo tėvų atveju, laikiną jo globą ketinama patikėti specialiai paruoštai šeimai (asmeniui) – socialiniam globėjui. Socialiniais globėjais galės tapti asmenys, išklausę globėjų ir į tėvių mokymus, pasirengę į savo šeimą priimti iki 3 netekusių tėvų globos vaikų arba daugiau vaikų, kai neišskiriami broliai ir seserys. Socialinių globėjų paslaugos bus apmokamos.

       Taip palaipsniui bus kuriamos arba pertvarkomos ir kitos paslaugos vaikui ir šeimai bendruomenėje, padedančios atsisakyti likusių be tėvų globos vaikų institucinės globos.

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.