Vaiko brandumas

2016-12-30

      

 

      Vaiko brandumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 redakcija).

       Vaiko brandumas vertinamas, gavus tėvų (globėjų) prašymą, jiems pageidaujant:

       – ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai;

       – ugdyti vaiką pagal pradinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

       Brandumo įvertinimas atliekamas pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, kuris ugdys vaiką pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą.

       Prašymai atlikti vaiko brandumą pateikiami nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. Plungės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriui.

       Pageidaujantys savo vaiko įvertinimo tėvai Pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriui pateikia šiuos dokumentus:

       1. prašymą;

       2. vaiko gimimo liudijimo kopiją;

       3. ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Aprašo 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

       Vaiko brandumo vertinimas atliekamas nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

       Informacija pasiteirauti tel. 8 684 71 201.

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, pavėlavus pateikti prašymą, vaiko brandumas nebus vertinamas.

 

Informaciją parengė Plungės raj. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Karalienė


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.