Užteks Babrungo upę teršti nuotekomis!

2012-09-13

 
 

      Plungės rajono savivaldybės administracija Europos Sąjungos fondų ir Savivaldybės lėÅ¡omis įgyvendina daug projektų. Du iÅ¡ jų  – ,,Plungės mieste esančios Babrungo upės dalies iÅ¡valymas ir sutvarkymas†ir ,,Plungės mieste esančių Babrungo upės dalių iÅ¡valymas ir sutvarkymasâ€.

 

      Komisija –  UAB „Plungės vandenys“ Plungės nuotekų valymo įrenginių virÅ¡ininkas Algirdas RumÅ¡as, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Å iaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūros vedėja Irena Latakaitė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas Arvydas Liutika, Å¡io skyriaus vyr. specialistai Martynas Čiuželis ir  Jūratė Bitarytė –  tikrino Plungės miesto gyventojų valdas, kurios nėra prijungtos prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų.
      Vienas iÅ¡ minėtų projektų įgyvendinimo tikslų – pagerinti Plungės mieste, Palankės gatvėje, esančio užterÅ¡to vandens telkinio ekologinę būklę, siekiant apsaugoti vandens telkinio apylinkėse gyvenančių žmonių sveikatą bei sustabdyti tarÅ¡os plitimą į gruntinius ir pavirÅ¡inius vandenis. Nuo projekto administravimo ir finansavimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos nustačius plintančią į valomą vandens telkinį tarÅ¡ą, bus imtasi priemonių tarÅ¡ai  nutraukti,  paÅ¡alinti tarÅ¡os padarytą žalą ir iÅ¡siaiÅ¡kinti tarÅ¡os atsiradimo priežastis.
      2012 m. rugpjūčio 13 dieną komisija patikrino apie 20 sodybų Paprūdžio gatvėje, gyventojams dalijo skrajutes apie aplinkos terÅ¡imo nuotekomis žalą. Skrajutėse gyventojai taip pat informuojami, kad už aplinkos ir pavirÅ¡inių vandenų terÅ¡imą nevalytomis nuotekomis (pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(6) straipsnį  „Aplinkos terÅ¡imas nuotekomis“) piliečiams gali būti skiriama bauda (pirmą kartą) nuo 400  iki 2 000 litų. Pakartotini veiksmai, padaryti jau bausto asmens, užtraukia jam baudą nuo 1 000 iki 4 000 litų. Gyventojai įspėti, kad kanaluose rasti nuotekų vamzdžiai bus  pripurkÅ¡ti sandarinančiomis statybinėmis medžiagomis.

 

      Komisijos nariai rekomenduoja gyventojams jų privačias valdas  jungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Kas turi paplavų duobes, jas turi  įrengti iÅ¡ vandeniui nepralaidžios medžiagos, kad nuotekos neprasiskverbtų į gruntą,  uždengti sandariais dangčiais. Kiemo tualetas privalo turėti antžeminę dalį ir duobę. Antžeminė patalpa turi būti sandari, iÅ¡ gerai suglaudintų medžiagų (lentų, plytų, blokų ir kt.). Duobė turi būti įrengta iÅ¡ vandeniui nepralaidžios medžiagos, kad nuotekos neprasiskverbtų į gruntą. Duobės gylis priklauso nuo gyventojų, kurie naudojasi tualetu, skaičiaus, nuo gruntinio vandens lygio, tačiau ne gilesnis nei 3 m. Negalima leisti, kad duobę pripildytų aukÅ¡čiau kaip 0,35 m iki duobės virÅ¡aus. Duobę reikia valyti priklausomai nuo jos pripildymo, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Dėl valymo galima kreiptis į UAB ,,Valda†tel. (8 448) 51 493. Lauko tualetų patalpos turi būti Å¡varios. Ne rečiau kaip kartą per savaitę jas reikia iÅ¡plauti karÅ¡tu vandeniu su dezinfekuojančiomis priemonėmis.
      Komisijos nariai patikina, kad ir toliau  ragins Plungės gyventojus tinkamai tvarkyti buityje susidariusias nuotekas,  siūlys valdas jungti prie įrengtų centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.  
      IÅ¡samesnė informacija teikiama UAB ,,Plungės vandenys“, NoriÅ¡kių k., tel. (8 448) 51 641, el. p. inzinierius@plungesvandenys.lt.
          
Parengė
Jūratė Bitarytė,
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Vietos ūkio ir turto skyriaus vyr. specialistė

 
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.