Unikalus projektas „Teatro formos“ pakvietė kūrybiškumui

2011-07-06

 

 

           Plungės rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Saula“, vadovaujamas Sigitos ir Romo Matulių, jau keletą mėnesių vykdo  unikalų ir svarbų edukacinį teatrinio veiksmo projektą „Teatro formos“.

           Projekto tikslas – sukurti edukacinę-socialinę erdvę, skirtą kūrybai, kūrybiniam bendravimui, meninių ir komunikacinių gabumų ugdymui, teatrinių įgūdžių įgijimui ir tobulinimui.  Projektu taip pat siekiama atskleisti teatro formų edukacines ir socialines galimybes, pristatyti teatro meną, kaip nepaprastai plačių galimybių sritį, populiarinti jį tarp įvairių socialinių atskirčių jaunimo bei tarp meniniame ugdyme nedalyvaujančių asmenų. PlungiÅ¡kių teatras  „Saula“ dalyvauti projekte pakvietė ir Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo teatrą.

           Abu teatriniai kolektyvai, nuo vasario mėnesio savo miestuose vykdę įvairias teatrines veiklas, susitiko viename iÅ¡ baigiamųjų projekto etapų – teatro „Saula“ organizuotoje teatrinio veiksmo stovykloje Zarasuose, kuri vyko birželio 27 – liepos 1 dienomis. Visas penkias teatro stovyklos dienas „sauliečiai“ ir zarasiÅ¡kiai mokėsi aktorinio meistriÅ¡kumo, scenos kalbos, scenos judesio, Å¡okio, improvizacijos meno laboratorijose. Å iuos užsiėmimus vėdė gerai Å¡alyje žinomi profesionalūs teatro aktoriai ir teatro pedagogai: Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Dalia Michelevičiūtė, Valstybinio jaunimo teatro aktorius, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos aktorinio meistriÅ¡kumo dėstytojas, dainų autorius ir atlikėjas Gediminas StorpirÅ¡tis ir „Keistuolių“ teatro aktorius, teatro studijos „Elementorius“ režisierius Vytautas RaÅ¡imas. Aktoriai ir pedagogai ne tik vedė teatrinio meistriÅ¡kumo pamokas, bet ir dalyvavo kūrybiniuose vakaruose, performansuose, skaitė poeziją, dainavo kartu su visais stovyklos dalyviais. Å ios įsimintinos teatro pamokos, kurios trukdavo kasdien po Å¡eÅ¡etą valandų, pagilino jaunųjų aktorių gebėjimus, suteikė daugybę naujų žinių, sustiprino norą labiau gilintis į teatrinio meno galimybes.

           Nepaprastai įspūdingas ir vertingas stovyklos dalyviams buvo „Vibrofono vakaras“, kurio metu vyko susipažinimas su vibrofono muzikos instrumentu ir pačia vibrofono muzika bei jos panaudojimo galimybėmis, organizuojant įvairias teatro formas. Å iame vakare degant laužui ir besileidžiant saulei kartu su dainuojamąja poezija, meniniu žodžiu ir kitomis teatralizacijos formomis jaunimas iÅ¡girdo mažai kam girdėtą  vibrofono muziką. Å ią unikalią muziką atliko ir su projekto dalyviais susitiko vienas ryÅ¡kiausių pasaulyje vibrofono muzikos virtuozų, Å¡iuo metu gyvenantis ir muzikuojantis Japonijoje, daugartinis tarptautinių konkursų laureatas Marius Å inkūnas. Garsusis muzikas yra mokesis ir koncertavęs su žymiausiais pasaulio atlikėjais JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Rusijoje ir kiose pasaulio valstybėse. Jaunieji teatralai buvo pakerėti ne tik įstabios muzikos, bet ir neparastai Å¡iltu, mielu ir draugiÅ¡ku didžio vibrofonininko Mariaus Å inkūno nuoÅ¡irdumu ir gebėjimu bendrauti.

           Siekiant atskleisti teatro meno nepaprastas socialines galimybes ir sudaryti sąlygas pažinti teatro meną, socialinės atskirties žmonėms projekto metu buvo pristatytas spektaklis-performansas „Bitinėlio pasakojimai Å¡eÅ¡iems pojūčiams“. Kartu su profesionaliais Vilniaus ir Kauno valstybinių lėlių teatrų aktoriais Karolina Žernyte, Jūrate Trimakaite, Asta Stankūnaite, Karoliu Algimantu Butvidu, Mindaugu Černiausku, Imantu Precu, Ieva JurÅ¡ėnaite ir  Luku Pacenka jaunieji teatro „Saula“ ir Zarasų teatro aktoriai, bei prisijungę Zarasų miestelio gyventojai, įvairių neįgaliųjų organizacijų atstovai, vedini vidinių ir iÅ¡orinių pojūčių, dalyvavo neįprastame teatriniame veiksme. Spektaklis – performansas „Bitinėlio pasakos Å¡eÅ¡iems pojūčiams“ – tai Å¡iuolaikinis keturių dimensijų ritualas, skirtas regintiesiems ir neregintiesiems. Pagrindinė Å¡ios teatro formos užduotis – nukelti žiūrovą į skirtingas erdves, pajungiant visus Å¡eÅ¡is pojūčius. Å io teatrinio veiksmo metu nebelieka aiÅ¡kių ribų tarp socialinių grupių, nes dalyvauti spektaklyje galima dviem būdais – stebėti ritualą iÅ¡ Å¡ono arba būti jo dalimi. Pirmasis būdas suteikia laisvę sekti pasakojimą stebint veikiančius aktorius arba įsivaizduoti, kokie vaizdai pieÅ¡iami jų atliekamais veiksmais. Antrasis būdas reiÅ¡kia, kad jūs nesinaudojate regos pojūčiu, bet visi kiti yra užaÅ¡trinami. Tai veikia kaip savotiÅ¡ka meditacija – meno terapija. Spektaklis skatina nereginčio „žiūrovo“ vaizduotę, aktoriai atsargiai jį lydi, tarsi už rankos vesdami į nežinomas Å¡alis. Naudojami tekstai yra paremti vaikiÅ¡komis pasakomis, bet pats spektaklis-performansas  orientuotas į visas amžiaus grupes, nes, kaip ir kiekvienoje pasakoje, Å¡itame spektaklyje kiekvienas atras sau aktualią pusę. Å į unikalų vakarą vainikavo stovyklos dalyvių ir aktorių bendras vakaras prie laužo su nesibaigiančiomis diskusijomis, gitaros muzika ir dainomis bei teatrinėmis improvizacijomis.

           Paskutinę stovyklos dieną visi projekto dalyviai rinkosi į Å lyninkos vandens malūne, kuriame, pasitelkiant teatro formas ir priemones, buvo mokomasi kepti juodą naminę duoną, malti miltus ir grikius. Å ios veiklos metu prisimintos lietuvių kalendorinės Å¡ventės, papročiai, tradicijos, pasakojimai ir mitai. IstoriÅ¡kai reikÅ¡mingą ir jaunąjai kartai nepaprastai svarbią veiklą vainikavo „razavinių“ blynų  kepimo ir valgymo ceremonija.

           Kiekvieną vakarą teatro „Saula“ aktoriai su savo naujaisiais bičiuliais iÅ¡ Zarasų ir Klaipėdos universiteto Menų fakulteto režisūros specialybės studentais rengė teatralizuotus vakarus, performansus, improvizacijų Å¡ou ir kitas teatrines akcijas Zarasų miestelio vieÅ¡osiose erdvėse. Į Å¡ią improvizuotą veiklą buvo kviečiamas įsijungti ir vietos jaunimas bei visi gyventojai. Laisvalaikiu projekto „Teatro formos“ dalyviai kartu su profesionaliais teatrų aktoriais rengė diskusijas, grojo gitaromis prie laužų, dainavo, dalyvavo teatralizuotuose užduotyse, mokėsi Å¡okių, plaukiojo kanojomis, kajakais, kepė kiauÅ¡inienę ant laužo iÅ¡ Å¡imto kiauÅ¡inių, dalyvavo kitose prasmingose teatrinėse formose. Å is projektas – tai ne tik mokymasis, prasmingas bendravimas, bendros veiklos su teatro srities profesionalais, tolerancijos ir dvasingumo mokykla, bet ir didžiulė gyvenimo patirtis, meninio  kūrybiÅ¡kumo ugdymas, teigiamų vertybių vaikams ir jaunimui formavimas, laisvalaikio įprasminimas menu.

           Edukacinio teatrinio veiksmo projekto „Teatro formos“ vykdytojai – Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Saula“ ir jo vadovai Sigita ir Romas Matuliai labai dėkingi  pagrindiniams projekto partneriams – Zarasį rajono savivaldybės kultūros centrui ir jo direktorei Jovitai Mikutavičienei, kuri buvo ir Å¡okių užsiėmimų vedėja. Taip pat nuoÅ¡irdžiai dėkoja ir projekto bičiuliams: teatro grupei „ŠeÅ¡tasis pojūtis“, aktoriams Daliai Michelevičiūtei, Gediminui StorpirÅ¡čiui, Vytautui RaÅ¡imui, vibrofonininkui Mariui Å inkūnui, Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namams, „Šlyninkos“ bendruomenės centrui, UAB „Degesai“ ir visiems prisidėjusiems rengiant Å¡į nepaprastai reikÅ¡mingą, novatoriÅ¡ką ir prasmingą projektą. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir „Pagalbos fondas“Lietuvoje.

Plungės kultūros centro informacija

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.