Trečiojo amžiaus universitetai pasirašė Nacionalinę asociacijos sutartį

2015-02-24


       Vasario 20 d. 32-jų šalies trečiojo amžiaus universitetų atstovai, susirinkę Lietuvos edukologijos universitete, pasirašė Nacionalinę trečiojo amžiaus universitetų asociacijos sutartį.  Iš viso Lietuvoje – apie 50 trečiojo amžiaus universitetų, kurie veikia kaip savarankiški juridiniai vienetai arba kaip programos ar padaliniai prie įvairių šalies švietimo, socialinės rūpybos įstaigų ar bendruomenių. Trečiojo amžiaus universitetai rūpinasi vyresnio amžiaus žmonių neformaliuoju švietimu ir jų socialine integracija į visuomenę, tenkina jų kompetencijų plėtotės ir kultūrinius poreikius, palaiko ir skatina šio amžiaus tarpsnio žmonių pilnavertį fizinį ir emocinį gyvenimą, mažina socialinę atskirtį. Aktyvus, įdomus gyvenimas padeda senjorams lengviau prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, ilgiau išlikti savarankiškiems.

       „Geriausias mūsų veiklos matas – sveikas, gyvenimu besidžiaugiantis, aktyvus vyresnio amžiaus žmogus. Dirbdami kartu, turėsime didesnę galimybę dalyvauti ES finansuojamose suaugusiųjų neformaliojo švietimo programose, galėsime deleguoti savo atstovus į valstybės ir savivaldybių institucijų tarybas, komitetus, komisijas, kur sprendžiami senjorams aktualūs mokymosi visą gyvenimą klausimai“,– kalbėjo Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos sutarties pasirašymo iniciatorė, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektorė dr. Zita Žebrauskienė. Šis universitetas, šiemet švenčiantis savo veiklos 20-ąsias metines, greta įvairiapusiškos savo veiklos visą laiką rūpinosi ir trečiojo amžiaus universitetų plėtra regionuose, steigė filialus, teikė jiems metodinę pagalbą. Sustiprėję, įgiję patirties, tapę savarankiškomis nevyriausybinėmis organizacijomis, trečiojo amžiaus universitetai nusprendė susiburti bendrai veiklai.

       Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos vadove ir Tarybos pirmininke išrinkta Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektorė dr. Zita Žebrauskienė. Veiklai koordinuoti regioniniu principu išrinkta septynių žmonių taryba. Tarybos pirmininkės pavaduotojais išrinkti projektų vadovė Regina Dovidavičiūtė ir Druskininkų TAU rektorius Jonas Valskys, nariais – TAU Kauno apskrities filialo direktorė Janina Andriušienė, Raseinių švietimo centro TAU kuratorė Ona Babonienė, Plungės švietimo centro TAU rektorius Egidijus Bulavas ir TAU Visagino filialo direktorė Asta Sieliūnienė. Tarybos kadencijos trukmė – dveji metai. Asociacijos sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.969-9.982 straipsniais. Šia sutartimi nesiekiama pelno ir nesukuriamas juridinis asmuo, ji reglamentuoja bendradarbiavimą tarp trečiojo amžiaus universitetų, veikiančių Lietuvos regionuose. Tikimasi, kad glaudus šalies TAU bendradarbiavimas padės sėkmingiau organizuoti senjorų mokymosi visą gyvenimą procesą. Pirmasis trečiojo amžiaus universitetas buvo įkurtas 1973 m. Prancūzijoje, Tulūzos socialinių mokslų universitete. Profesorius Pierre Vellas laikomas šių universitetų pradininku. Idėja tęsti vyresnių žmonių mokymąsi, saviugdą, nesiekiant mokslo pripažinimo ar egzaminų sistemos, sparčiai plinta Vakarų ir Rytų Europoje, įgauna naujas formas ir turinį visame pasaulyje. Virtualioje erdvėje trečiojo amžiaus universitetai paprastai surandami kaip „U3A“.


Regina Dovidavičiūtė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.