„Tradicinių amatų centro įkūrimas Platelių dvaro sodyboje“. Projekto kodas Nr. 3KA-KE-10-1-002849-PR001

2011-05-26

 

 

     Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Plungės rajono savivaldybės administracija 2011 m. gegužės 12 d. pasiraÅ¡ė Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu paramos sutartį dėl projekto „Tradicinių amatų centro įkūrimas Platelių dvaro sodyboje“.

     Bendra projekto vertė – 896 557,00 Lt (su  PVM). Paramos gavėjui kompensuojama iki 690 560,00 Lt, t.  y. iki 90 proc. visų tinkamų kompensuoti projekto iÅ¡laidų. IÅ¡ jų:

     – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėÅ¡os – iki 517 920,00 Lt, t. y. 75 proc. paramos sumos;

     – Lietuvos valstybės biudžeto lėÅ¡os – iki 172 640,00 Lt, t. y. 25 proc. paramos sumos.

     Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (PVM) – iki 129 268,00 Lt – bus finansuojamas iÅ¡ Å¡iam tikslui skirtų ŽŪM bendrųjų  valstybės asignavimų.

     Paramos gavėjas įsipareigoja prisidėti iki 76 729,00 Lt (t. y. 10 proc.) savo įnaÅ¡u natūra (nekilnojamuoju turtu) prie tinkamų finansuoti projekto iÅ¡laidų apmokėjimo. ĮnaÅ¡ą natūra skiria projekto partneris – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija.

     Projekto tikslai:
     1. Kultūros paveldo objekto – Platelių dvaro sodybos rūsio (unikalus kodas 24799) – rekonstrukcija, pritaikant jį tradicinių amatų centrui.
     2. Tradicinių amatų (medžio drožybos, kryždirbystės, pynimo, audimo) veiklos organizavimas, demonstravimas ir mokymas.
     3. Tradicinių paslaugų (kalendorinių Å¡venčių – Užgavėnių, Joninių, – folkloro atlikimo) organizavimas.

     Projekto įgyvendinimo uždavinys – rekonstruoti Platelių dvaro sodybos rūsį ir pritaikyti jį tradicinės kultūros palikimo pristatymui, padaryti jį tenkinančiu tradicinių amatininkų interesus, besirūpinančiu tradicinių produktų gamyba ir plėtra, teikiančiu tradicinių amatų mokymo (drožybos, kryždirbystės, audimo, pynimo), tradicinių paslaugų (tradicinių renginių, folkloro atlikimo) konsultavimo ir kitas paslaugas.

     Projekto esmė. Projektas reikalingas visuomenės įtraukimui į tradicijų iÅ¡saugojimo veiklas, profesionalių ir liaudies menininkų, meno mokyklų mokinių, kaimo bendruomenių ir kt. bendradarbiavimo galimybių plėtrai. Tradicinių amatų centro veikla – tiesioginis senųjų amatų, tradicijų, folkloro perdavimas jaunimui ir kitoms socialinėms grupėms, visuomenės Å¡vietimas, tradicinių amatininkų interesų tenkinimas. Planuojami puoselėti Å¡ie tradiciniai amatai: drožyba, pynimas, audimas, kryždirbystė. Pasirinkti amatai pristatys Å¡io Žemaitijos kraÅ¡to savitumą: drožybos meno atstovai didelį dėmesį skirs Užgavėnių kaukių gamybai (nuo 1999 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija organizuoja Žemaitijos Užgavėnių kaukių parodas-konkursus, turi Užgavėnių ekspoziciją), kryždirbystės – tradicinėms koplytėlėms ant žemės ir medžio, savitiems kryžiams ir koplytstulpiams, audimo – žemaičių autentiÅ¡kam kostiumui; pynimo amato puoselėtojai pristatys ne tik iÅ¡likusį pynimą iÅ¡ vytelių, bet ir bebaigiantį iÅ¡nykti pynimą iÅ¡ eglių Å¡aknų ir lazdynų plėÅ¡ų. Bus vykdomas nuo seno garsių Užgavėnių (sukauptas didelis archyvas apie Užgavėnių tradicijas) ir atgaivintų Joninių mokymo programų pristatymas, tradicinio folkloro atlikimo paslaugų teikimas.

     Tradicinių amatų centras organizuos seminarus, kūrybines stovyklas, mokymų kursus, parodas, konferencijas, visuomenės Å¡vietimo ir įvairius leidybos projektus. Projekto vykdymas turi iÅ¡liekamą kultūrinę vertę, skatina senųjų amatų, tradicijų tęstinumą, sudaro platesnes galimybes visuomenei dalyvauti kultūroje ir ją vartoti, skatina turizmo plėtrą Žemaitijos regione.

     Projekto rezultatai: įgyvendinus projektą, bus pasiektas rezultatas – rekonstruotas Platelių dvaro sodybos rūsys (unikalus kodas 24799), pritaikant jį tradicinių amatų centrui.

Informaciją parengė
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa JonuÅ¡ienė, projekto vadovė

Nuotraukos – Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos
Kultūros paveldo skyriaus vedėjos Aldonos Kuprelytės, projekto koordinatorės

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.