Teisė bendrauti su vaiku

2014-10-30

              Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis, pastaruoju metu daugėja atvejų, kai vis dažniau tarp atskirai gyvenančių vaiko tėvų kyla ginčas dėl bendravimo su vaiku. Ypatingai tai aktualu, kada vienas iš tėvų gyvena Lietuvoje, o kitas – užsienio valstybėje. Darytina prielaida, kad tokiems ginčams ir nesutarimams į takos turi geranoriškumo, informacijos ir suvokimo stoka, o didžiausią žalą šiuose nesutarimuose vis dėlto patiria vaikai.

           Taigi, ką dėl bendravimo su vaiku turi žinoti vaiko tėvai?

           Vaikas turi teisę žinoti savo tėvus, jei tai nekenkia vaiko interesams, ir turi teisę gyventi kartu su savo tėvais, būti jų auklėjamas ir aprūpinamas, bendrauti su tėvais, – nesvarbu, ar tėvai gyvena kartu, ar skyrium. Tėvams nutraukus santuoką ar gyvenant skyrium, vaikų teisės nesikeičia. Sprendžiant bet kokį su vaiku susijusį klausimą, vaikas, sugebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas ir, priimant sprendimą, į jo norus turi būti atsižvelgta, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

           Tėvų teisės bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime yra lygios, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium. Vaiko tėvams išsiskyrus, dažnai iškyla dilema, kaip sudaryti sąlygas bendrauti su vaiku kitam iš tėvų, su kuriuo vaikas nuolatos negyvena. Aplinkybė, kad vaikas gyvena su vienu iš tėvų, neatima nei iš skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisės bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant, nei iš vaiko – teisės nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena. Būtina atkreipti dėmesį , kad skyrium gyvenantis tėvas (motina) turi ne tik teisę, bet ir pareigą bendrauti su vaiku, o tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant ir netgi turi skatinti vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimą. Aišku, tai turi būti į vertinta vaiko interesų požiūriu, kad jie nebūtų pažeisti. Tėvas (motina), su kuriuo gyvena vaikas, turi didesnes galimybes bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant, daryti į taką vaiko vystymuisi, todėl jo vaidmuo auklėjant vaiką turi būti aktyvesnis.

           Vaiko auklėjimo, išlaikymo ir bendravimo su vaiku klausimus abu tėvai turi teisę spręsti geranoriškai, tarpusavio susitarimu. Tačiau praktinėje veikloje pastebima tendencija, kad  neretai tėvai savo asmenines ambicijas iškelia aukščiau vaiko interesų, todėl tokiais atvejais geranoriškai išspręsti bendravimo su vaiku klausimą vilčių nebelieka.

           Kilus ginčui dėl bendravimo su vaiku, tėvai gali tiesiogiai kreiptis į teismą, kuris, išsprendęs tėvų ginčą ir atsižvelgęs į vaiko interesus, nustatys bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką.

           Atkreiptinas dėmesys, kad tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę gauti informaciją apie savo vaiką iš ugdymo, gydymo, vaiko teisių apsaugos ir kitų į staigų, kurios turi ryšį su jo vaiku. Atsisakymas suteikti tėvams tokią informaciją gali būti skundžiamas teismui.

           Išsamesnė informacija vaiko teisių apsaugos klausimais teikiama Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje, 320 kab. (3 aukštas), Vytauto g. 12, Plungėje, tel. (8 448) 73 162, el. p. vaikai@plunge.lt .

 

          Vaiko teisių apsaugos skyriaus informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.