Tartasi dėl Plungės M. Oginskio dvaro pastato – žirgyno techninio projekto sprendinių

2017-03-17

Kovo 14 d. Plungės rajono savivaldybės administracijoje organizuotas neformalus pasitarimas dėl rengiamo M. Oginskio dvaro pastato-žirgyno techninio projekto.

Susitikime dalyvavo Plungės rajono savivaldybės meras A. Klišonis, mero pavaduotojas M. Jurčius, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius A. Krauleidis, Žemaičių dailės muziejaus direktorius A. Bakanauskas, UAB Projektavimo ir restauravimo instituto atstovė G. Kirdeikienė, Savivaldybės administracijos darbuotojai – Ž. Piepalienė, T. Jocys, M. Čiuželis ir I. Buivydaitė.

UAB Projektavimo ir restauravimo instituto atstovė G. Kirdeikienė susirinkusiesiems pristatė techninio projekto sprendinius, aptartos galimos jų realizavimo galimybės ir finansavimo šaltiniai.

Atsižvelgiant į objekto dydį ir nepakankamą finansavimą restauruoti visą pastatą, susitikimo metu buvo siekiama surasti optimalius techninius sprendinius žirgynui įveiklinti.

Gavus parengtą ir suderintą pastato techninį projektą, finansavimui gauti planuojama teikti projekto „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“ paraišką pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ingrida Buivydaitė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.