Tarptautinio projekto „Darnaus bendradarbiavimo tinklo tarp Rytų ir Vakarų plėtojimas“ renginiams pasibaigus

2012-07-22
     2012 m. birželio 15-26 d. Plungėje įvyko projekto „Darnaus bendradarbiavimo tinklo tarp Rytų ir Vakarų plėtojimas“ baigiamieji renginiai. Tai paskutinysis projekto partnerių susitikimas, kuris projekto įgyvendinimo metu buvo rengiamas vis kitoje Europos Å¡alyje. Pastaruosius dvejus metus aktualūs kultūrinių mainų, naujų partnerysčių kūrimo, bendradarbiavimo Europos lygmeniu klausimai buvo aptariami Plungėje (2011 m. birželio 16-21 d.), Tukume, Latvijoje (2011 m. birželio 14-19 d.), Blato mieste, Kroatijoje (2011 rugpjūčio 11-18 d.), Boksholme, Å vedijoje (2011 m. rugpjūčio 18-23 d.), Martano mieste, Italijoje (2011 m. spalio 7-14 d.). Džiugu pripažinti, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, Plungės rajono meno kolektyvų, Plungės rajono gyventojų įsijungimas į tarptautinį bendradarbiavimo tinklą suteikė galimybę pažinti skirtingų Europos regionų kultūrines tradicijas.
     Å iais metais antrą kartą projekto įgyvendinimo metu partnerių susitikimas buvo organizuojamas Lietuvoje, Plungėje. Å is susitikimas – tai labai platus renginys tiek pagal pasiūlytų užsiėmimų bei dalyvių skaičių, tiek ir pagal trukmę. Birželio 15-17 dienomis sulaukta 27 svečių iÅ¡   Latvijos, Italijos, Å vedijos ir  18-kos iÅ¡ kitų valstybių, kurių oficialių delegacijų atstovai atvyko Plungės rajono savivaldybės kvietimu, – Vokietijos, Čekijos, Lenkijos, Rusijos, Estijos. Susitikimo organizatoriai džiaugiasi, kad projekto dalyviai gražiai įsiliejo į Plungės miesto Å¡ventės Å¡urmulį. Folkloro kolektyvas „Svita“, atvykęs iÅ¡ Tukumo, keliskart pristatė savo programą Å¡ventės žiūrovams, dalyvavo jungtinėje visų Å¡ventės kolektyvų programoje Babrungo slėnyje. Birželio 18-26 dienomis į Plungę atvyko Tukumo jaunimo grupė su vadovais dalyvauti kūrybinėje stovykloje.
      Plungės miesto Å¡ventės atidarymo proga dalyviams sveikinimo žodį tarė Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas, kuris taip pat pasidžiaugė rajono kultūros ir sporto darbuotojais, sukūrusiais ne tik spalvingą Miesto Å¡ventę, bet ir nuosekliai puoselėjančiais kraÅ¡to tradicijas bei aktyviai formuojančiais profesionalios kultūros židinį regione.
     Naujų bendradarbiavimo formų galimybes, jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų, politikų, piliečių aktyvaus dalyvavimo (aktyvaus pilietiÅ¡kumo) ypatumus bei kryptis atskiruose pokalbiuose su Plungės rajono savivaldybės vadovais, Savivaldybės tarybos nariais aptarė susitikime dalyvavę savivaldybių merai – Per-Arne Larsonas iÅ¡ Boksholmo, Massimo Coriatti iÅ¡ Martano, Juris Å ulcas iÅ¡ Tukumo, kiti oficialių delegacijų vadovai ir nariai. Savivaldybių vadovų susitikimo pabaigą birželio 17 d. vainikavo pažintinė kelionė po Plungės rajoną, aplankant Žemaičių Kalvariją, apžiūrint Å altojo karo muziejaus PlokÅ¡tinėje ekspozicijas. Diskusijų tematika buvo plati – susitikimo dalyviai diskutavo Europos saugumo ir darnios kaimynystės klausimais.
     Projekto vykdytojai didelį dėmesį skyrė jauniesiems projekto dalyviams ir įvairiomis priemonėmis skatino aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą projekto veiklose. Birželio 18-26 dienomis į susitikimą Plungėje buvo pakviesti 23 moksleiviai ir 4 vadovai iÅ¡ Tukumo dalyvauti jaunimo kūrybinėje stovykloje. Tokiu būdu jauniesiems dalyviams buvo suteikta galimybė susipažinti su Plungės rajono kultūros iÅ¡tekliais, gražiausiomis Lietuvos vietomis – Palanga ir Klaipėda – susitikti su Plungės jaunimu bei susipažinti su jų vykdoma veikla, pažaisti futbolą su „Žiogeliais“. Verta pastebėti, kad didelio susidomėjimo sulaukė apsilankymas Plungės atvirame jaunimo centre ir susitikimai su Centro darbuotojais bei jaunaisiais plungiÅ¡kiais:  jie kartu žaidė stalo žaidimus, pieÅ¡ė ant kūno ekologiÅ¡kais dažais, keitėsi kontaktais. Siekiant supažindinti projekto dalyvius su Plunge, jos apylinkėmis, buvo organizuotos pažintinės kelionės po Žemaitijos nacionalinį parką. Su kultūra ir tradicijomis jaunieji dalyviai susipažino dalyvaudami Joninėse Plateliuose, kur ne tik pynė vainikus, būrėsi pas būrėjas, bet ir uoliai mokėsi tradicinių Å¡okių. IÅ¡mokę Å¡oko ir ėjo ratelius iki pat saulės patekėjimo. Duonos kepimo pamokas dalyviams primins savomis rankomis suformuoti duonos kepalėliai, kuriuos kruopÅ¡čiai suvyniotus kiekvienas iÅ¡sivežė namo.
     Sėkmingas pastarųjų metų Europos Å¡alių – Lietuvos, Å vedijos, Latvijos, Vokietijos, Kroatijos, Lenkijos, Italijos – atstovų bendradarbiavimas ir susitikimai skatino naujų idėjų, žinių ir patirties mainus tarp projekte dalyvavusių savivaldybių politikų, darbuotojų, meno kolektyvų ir piliečių. Pasiektas pagrindinis projekto „Darnaus bendradarbiavimo tinklo tarp Rytų ir Vakarų plėtojimas“ tikslas – sukurtas darnus bendradarbiavimo tinklas, atspindintis Europos Sąjungos tautų bendrumą.
Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa JonuÅ¡ienė
Projekto metu vykusių renginių ir susitikimų medžiaga publikuojama internetiniuose puslapiuose www.eastandwest.eu ir www.plunge.lt.
    

 
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.