Tarptautine patirtimi dalytasi Plungėje

2014-06-06

 

 

 

 

            2014 m. gegužės 26-27 dienomis Plungėje vyko Europos mainų ir mokymosi programos URBACT projekto „4D miestai“ partnerių iš Igualados miesto (Katalonija, Ispanijos Karalystė), Novaros (Italija), Tartu (Estija), Eindhoveno (Nyderlandai), Jenos (Vokietija) ir Baia Sprie (Rumunija) susitikimas. Tai šeštasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo ir trys sveikatos inovacijų srities ekspertai: prof. dr. Arnoldas Jurgutis iš Klaipėdos universiteto, sveikatos apsaugos, politikos ir taikomųjų tyrimų specialistas Hans Moors iš Eindhoveno, nepriklausomas tarptautinis konsultantas Peter Scholten, kurio nagrinėjamos sritys – verslo planavimo, veiklos vertinimo ir pajamų strategijos, socialinės investicijos.

            Partnerių susitikimas buvo skirtas plėtoti sveikatos inovacijų strategijas ir jas pritaikyti rengiamuose vietos veiksmų planuose. Susitikimo ekspertai, remdamiesi savo akademine, socialine patirtimi, pristatė įvairius mechanizmus, modelius ir pavyzdžius, kaip piliečiai dalyvauja arba galėtų dalyvauti sveikatos inovacijų projektuose.

            Prof. Arnoldas Jurgutis skaitė pranešimą apie piliečių dalyvavimą vietos sveikatos politikos planavime. Profesorius trumpai aptarė sveikatos priežiūros organizavimo Rytų Europos šalyse modelį, kuris buvo kontroliuojamas valstybės, remiantis centrine planavimo sistema, finansuojamas iš valstybės biudžeto, nebuvo prioritetinis, nes sveikatos apsauga nebuvo įtraukta  į gamybinį sektorių. Pagrindinis trūkumas – nebuvo galimybės rinktis sveikatos priežiūros paslaugų, nebuvo konkurencijos, kuri skatintų siekti geresnės paslaugų kokybės ir aptarnavimo. Šis ilgametis modelis padarė didelę įtaką gyventojų mąstysenai, todėl sprendimų, susijusių su geresne sveikatos priežiūra, priėmimo procesas buvo labai keblus. Vėlesni pokyčiai, didinantys savivaldybės vaidmenį, sveikatos sistemos decentralizavimas, privati iniciatyva, visuomenės sveikatos tarybų įkūrimas, sveikatos priežiūros specialistų mokymas ir perkvalifikavimas, visuomenės sveikatos specialistų mokyklose darbas ir pan. lėmė, kad visuomenė vis labiau įsitraukia į rezultatyvių  ir tvarių veiksmų, didinant tiek asmeninę, tiek viešą atsakomybę už visuomenės sveikatą, sveikatos priežiūros ir apsaugos modelio kūrimą.

            Ekspertas iš Eindhoveno Hans Moors aptarė tris temas: svarbiausius sveikatos priežiūros politikos klausimus, sveikatos apsaugos iššūkius ir kaip visa tai reikėtų spręsti. Pirmiausia, lėšos, skiriamos sveikatos apsaugai, žymiai didėja.  Todėl visuomenė susiduria su dilema, kaip suteikti aukštos kokybės paslaugas efektyviau, kaip bendradarbiauti su vietos bendruomene, sveikatos draudimo kompanijomis, vietos valdžia, ir taip paskatinti piliečius dalyvauti, kuriant efektyvesnę sveikatos apsaugą. Be to, svarbu mažinti šių paslaugų poreikį, nes daugybė išlaidų susijusios su netinkamu pačių piliečių gyvenimo būdu. Todėl vietos projektai, susiję su sveikatos inovacijomis, sudaro galimybes vietos politikams iš naujo peržiūrėti visų efektyvesne sveikatos priežiūra suinteresuotų šalių (verslo subjektų, organizacijų, bendruomenių, darbdavių, piliečių) poreikius. Tik suderinus tarpusavyje paklausą ir paslaugas, sveikatos sektoriuje gali būti sukurta pridėtinė vertė.

            Peter Scholten, pasitelkęs ekonominį sąnaudų ir naudos analizės metodą, prašė kiekvieno miesto partnerio įvardyti didžiausias problemas vietos sveikatos sektoriuje ir įrodyti, kad pasirinkti problemos sprendimo būdai tikrai pamatuoti ir pasverti ekonomiškai. Tai buvo tikras iššūkis susitikimo dalyviams, nes dažniausiai visiems lengviausia buvo pristatyti sprendimus, o sunkiau apibrėžti, kaip, kokių tyrimų metu buvo nustatyta problema, kokia jos apimtis, svarbumas ir pan. Paprašytas pateikti ekonominius skaičiavimus, prognozes, dažnas dalyvis turėjo pripažinti, kad sprendimai priimami vietos politikų, todėl ne visada atitinka visuomenės lūkesčius.

            Šio tarptautinio susitikimo dalyviai įgijo daug teorinių žinių apie sveikatos inovacijų strategijas, planų rengimo metodikas, turėjo galimybę paklausti ekspertų nuomonės apie rengiamus vietos veiksmų planus, todėl nuspręsta, kad kito susitikimo šių metų rugsėjo 16-17 dienomis Tartu mieste metu bus dirbama tik su konkrečiomis miesto sveikatos sektoriaus problemomis, siekiant aktyvesnio piliečių dalyvavimo, bei planuojama aptarti vietos veiksmų planų marketingo galimybes.

 

Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Jonušienė


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.