Susitikimas su seniūnijų socialinio darbo organizatorėmis ir socialinių išmokų specialistais

2023-03-23

Plungės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius šių metų kovo 23 dieną suorganizavo susitikimą su Plungės rajono seniūnijų socialinio darbo organizatorėmis ir socialinių išmokų specialistais dėl naujausių teisės aktų pakeitimų, vykdomų naujovių socialinės paramos teikimo srityje pristatymo bei pastebėjimų išsakymo ir kitų klausimų aptarimo. Susitikime dalyvavo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės, socialinių išmokų specialistės, seniūnijų socialinio darbo organizatorės bei socialinių išmokų specialistai.

2023-03-03 Socialinės paramos skyriaus susitikimas su Plungės rajono seniūnijų socialinio darbo organizatorėmis ir socialinių išmokų specialistais

Susitikimui prasidėjus, Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Puidokienė pasveikino naujus darbuotojus, neseniai prisijungusius prie kolektyvo: Arentą Skrinskę – Stalgėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Audrą Jašmontienę – Šateikių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Gretą Šimkutę – Skyriaus socialinių išmokų specialistę ir pakvietė kitas Skyriaus specialistes pristatyti rūpimus klausimus savo darbo srityje.

Skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė pristatė kompensacijų už būstą suteikimo užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pakeitimus ir aktualijas bei vienkartinės išmokos įsikurti gyvenamojoje vietoje Savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymui pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas skyrimą. Vyriausioji specialistė Rima Petrikaitė apžvelgė išmokų vaikams mokėjimo pratęsimo Ukrainos piliečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, klausimą bei prašymo-paraiškos šildymo kompensacijai gauti 6 priedo pildymą ir duomenų pateikimą apie atskirų kuro rūšių (gamtinių dujų, elektros) sąnaudas. Vyriausioji specialistė Lina Piekienė kalbėjo dėl asmens (šeimos) bylos suformavimo; dėl vieno gyvenančio asmens (šeimos) pajamų šaltinio pasikeitimo; dėl vieno gyvenančio asmens (šeimos) gaunamų pajamų lentelės pildymo. Vyriausioji specialistė Inga Rapalienė apžvelgė priežastis dėl per anksti pristatomų asmens (šeimos) bylų; dėl gyventojų registro duomenų tikrinimo; dėl perteklinės informacijos asmens (šeimos) bylose pateikimo. Socialinė darbuotoja Simona Drungilė pateikė naujausių klausimų apžvalgą dėl Materialinio nepritekliaus mažinimo programos – kai nuo fizinio paramos maisto produktais dalijimo bus pereita prie kortelių sistemos ir dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo papildomų priemonių įgyvendinimo. Socialinio darbo organizatorė Ligita Ratienė pasidalino akredituotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje apžvalga bei aktualijomis, įvykus pokyčiams nuo 2023 m. sausio 1 d. Socialinė darbuotoja Jurgita Budrienė pateikė apžvalgą dėl Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos – palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimo Plungės rajone bei dėl  galimybės Atvejo vadybos proceso inicijavimo be Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos nukreipimo. Vyriausioji specialistė Kristina Karalienė aptarė naujoves dėl galiojančių teisės aktų, dokumentų pildymo formų pasikeitimo; supažindino su nauju pagalbos namuose paslaugų teikėju bei akcentavo ambulatorinių slaugos paslaugų teikimą namuose ir integralios pagalbos teikimą Plungės rajono gyventojams. Vyriausioji specialistė Aušra Vyšniauskienė pateikė apžvalgą dėl Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo, užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų teikimo bei veiklos koordinavimo bei dėl Prevencinių socialinių paslaugų ir kompleksinių paslaugų teikimo Plungės rajono savivaldybės gyventojams.

Susitikimo eigoje buvo atsakyta į visus kylančius klausimus tiek seniūnijų, tiek Skyriaus specialistams. Susitikimui pasibaigus, visi dalyvavusieji išsinešė papilnėjusį žinių bagažą bei nuoširdų nusiteikimą teikti kuo veiksmingesnes paslaugas tiems, kuriems labiausiai jų stinga.    

Socialinės paramos skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.