Sukako 95-eri, kai Plungėje įsteigta pirmoji progimnazija

2014-10-22

         Šeštadienį į Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinę mokyklą rinkosi esami ir buvę pedagogai, mokiniai. Sulaukta ir gausaus būrio svečių iš Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos, Savivaldybės. Susiėjimo proga – svari ir garbinga: mokykla šventė gyvavimo 95-metį.

Nuo progimnazijos iki pagrindinės mokyklos

       1919 metais įsteigtą mokyklą laikas neatpažįstamai pakeitė: ne kartą kito jos statusas, įstaiga kėlėsi iš vienos vietos į kitą, gražėjo pastatai. Prieš 95 metus įkurta progimnazija 1922-aisiais tapo „Saulės“ gimnazija, 1928 metais – Plungės gimnazija, 1955 metais – Plungės 1-ąja vidurine mokykla, o nuo 2001-ųjų – Akademiko Adolfo Jucio pagrindine mokykla. Įstaiga į gyvenimą išleido 90 laidų, trylika iš jų – dešimtokai.

       Viena gražiausių mokyklos tradicijų – įprasminti jos istoriją. Pirmoji mokyklos gyvavimo sukaktis paminėta 1944-aisiais, dar nepasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Pirmieji 25-eri metai (1919–1944 m.) įstaigai buvo itin sudėtingi, pareikalavę didelių pastangų, kad ji išliktų. Buvęs progimnazijos mokinys rašytojas Aleksandras Pakalniškis knygoje „Metai praeity“ rašo: „Susitikome 1944-aisiais metais per Sekmines, minėdami gimnazijos 25-erių metų sukaktį. Generacija po generacijos ėjo, laida po laidos, ir su kiekviena vis nauji žmonės į gimnaziją atėjo. Gražiųjų gimnazijos rūmų tada jau nebuvo. Svetimi įsibrovėliai buvo juos sudeginę. Ir gyvenimas, kuriam buvome ruošęsi, į tuos rūmus kasdien vaikščiodami, buvo jau pradėjęs svyruoti. Karo gaisras siautė pasaulyje. Ir kai kuriuos iš savo mokytojų dar pamatėme. Senelį kunigą Sragį, Juozą Gedgaudą, Eidėną. Ir gimnazijos steigėją kanauninką Senkų. Sėdėjo jie garbės prezidiume. Bet kartu su jais sėdėjo jų buvęs mokinys Antanas Šimkus, mūsų klasės draugas, nes jis buvo dabar tos pačios gimnazijos direktorius.“ Visi išsaugotieji to sudėtingo laikotarpio dokumentai sudėti į leidinį „Plungės švietimo istorija. Praeitis ir dabartis“.

       1969 metais – mokyklos penkiasdešimtmetis. Įstaiga iš M. Oginskio rūmų jau buvo persikėlusi į A. Vaišvilos gatvėje pastatytus rūmus ir vadinosi Plungės 1-ąja vidurine mokykla. Tada mokyklai vadovavo Elena Adomavičienė, pavaduotojos – Stefa Grajauskienė, Janina Povilanskaitė, užklasinio darbo organizatorius – Antanas Sabutis, karinio parengimo vadovas – Adomas Zaborskis. Gerų žodžių nusipelnė tuometiniai mokytojai Leonas Juodagalvis, A. Sabutis, Stasė Dantienė, Alfonsas Zdanavičius, Kazimieras Surplys, Alfonsas Vitkus, Nijolė Sabutienė, Irena Arlauskienė, Nijolė Rauktienė, nenuilstanti kraštotyrininkė Jadvyga Čekavičiūtė ir kiti. Mokinių skaičius – 979.

       1979-aisiais, švenčiant mokyklos 60-metį, jai vadovavo Alfonsas Vitkus, pavaduotojai – Aldutė Kazlauskienė, Laima Žalimienė, užklasinio darbo organizatorė – Violeta Beresnevičienė. Na, o kolektyvo sudėtis beveik nepakito, tik mokinių skaičius gerokai išaugo – net iki 1 385. Tuomet mokykloje veikė 22 būreliai. Ypač buvo mėgstamas šachmatų būrelis (Vitalius Andriušaitis), estradinis ansamblis (Juozas Milašius) ir kiti.

       Po dešimtmečio, kai įstaiga minėjo savo 70 metų gyvavimo sukaktį, direktoriumi dirbo Adomas Mockus, pavaduotojos – A. Kazlauskienė, L. Žalimienė, užklasinio darbo organizatorė – Danutė Ardavičienė. Mokykla pasirinko humanitarinį profilį – sustiprintas anglų kalbos, dailės ir muzikos mokymas, įkurtas seniausios Plungėje mokyklos istorijos muziejus. 1996 metais 1-oji vidurinė mokykla tapo Akademiko Adolfo Jucio vidurine – pasirinko akademiku tapusio savo buvusio abituriento vardą.

       1999 metais mokyklai dar vadovavo A. Mockus, 2001-aisiais įstaiga pakeitė statusą – tapo pagrindinė.

       2009-aisiais, kai Akademiko Adolfo Jucio mokykla šventė 90-metį, jai vadovavo Kęstutis Varpiotas, jo pavaduotojos – A. Kazlauskienė ir Roma Bužienė. Mokykloje dirbo 64 mokytojai: 1 ekspertė, 12 metodininkų, 27 vyresnieji mokytojai, vykdytas aktyvusis ir pagilintas anglų kalbos mokymas. Išleistas jubiliejinis leidinys „Mokyklai – 90“.

Vieni sveikino, kiti dalijosi prisiminimais

       Mokyklos 95 metų jubiliejaus šventėje dalyvavo Seimo narys Jurgis Razma, švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus, Savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis, Švietimo skyriaus vedėjas Rolandas Raibužis, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas dekanas Julius Meškauskas, mero patarėjas Gintautas Vaitkevičius. Šventę vedė pavaduotoja R. Bužienė ir buvęs mokinys, Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas.

       Mokyklos direktorių K. Varpiotą ir visą bendruomenę sukakties proga sveikino Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokiniai kartu su direktoriumi Audriumi Misiūnu, Kultūros centro direktorius Romas Matulis, Vaikų globos namų direktorė Genovaitė Ūsienė, kitų miesto mokyklų vadovai, buvę mokiniai, Trečiojo amžiaus universiteto atstovai ir būrys kitų svečių.

       Šventės pradžioje į sceną lipo dabartiniai Akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos auklėtiniai – nuo pirmoko iki dešimtoko, paruošę literatūrinę kompoziciją „Ataidi žingsniai iš praeities…“ Vėliau prisiminimais dalijosi ir šmaikščių istorijų iš praeities papasakojo buvęs karinio parengimo mokytojas A. Zaborskis, ilgametis muzikos mokytojas, dainų autorius ir atlikėjas Pranas Škimelis. Šventę praturtino saksofono virtuozas Petras Vyšniauskas, kurio muzikinė karjera prasidėjo būtent šios mokyklos estradiniame ansamblyje „Žemaitėliai“, ir buvęs mokinys, dabar populiarus dainuojamosios poezijos atlikėjas, bardas Vytautas Kairys. Daugelį nustebino Plungės ligoninės direktorius Antanas Martusevičius, debiutavęs kaip poetas ir paskaitęs savo sukurtų eilių. 1974-ųjų laidos abiturientas verslininkas Alvidas Vitkevičius papasakojo, kaip kas penkerius metus organizuoja klasės susitikimus ir mokyklos skverelyje pasodina po berželį… Gražiais prisiminimais dalijosi ir buvęs ilgametis mokyklos direktorius A. Mockus, o buvusi mokyklos mokinė Roma Kazlauskaitė sukūrė ir kartu su dabartinėmis moksleivėmis atliko dainą „Odė mokyklai“. O kai buvusi auklėtinė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytoja Agnietė Lizdenytė užgrojo ir kartu su mokiniais uždainavo dainą „Plungės jūra“, smagiai lingavo visa salė.

       Jubiliejaus proga ypatingos pagarbos sulaukė ilgametė mokytoja Danutė Ardavičienė – jai už Plungės švietimo istorijos rinkimą ir sklaidą įteiktas Seimo Švietimo ir kultūros komiteto padėkos raštas. Buvusi ilgametė mokyklos direktoriaus pavaduotoja Aldutė Kazlauskienė apdovanota Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu už ilgametį pedagoginį darbą.

       Šventę vainikavo mokytojo Virginijaus Armalio vadovaujamo 7–10 klasių mokinių choro daina „Mano kraštas“, kuri ne vienam renginio dalyviui ir nostalgijos ašarą išspaudė.

 

Parengta pagal Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos pateiktą informaciją

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.